Certifikovaný Product Owner/Product Manager

Cena Kurzu s DPH

27 346,- Kč

Délka Kuruzu

16 hodin, 4x4 hodiny

Certifikovaný Product Owner/Product Manager

INSTRUKTOR

Miroslav CZADEK

Popis kurzu

• Vlastník produktu je nejtěžší a nejdůležitější rolí pro vytvoření úspěšné agilní organizace. Na kurzu se dozvíte, proč je tato role důležitá a co dělá úspěšného vlastníka produktu. Kurz se zabývá každodenní prací vlastníka produktu: Naučíte se, jak pracovat se svým týmem během sprintu a jak spolupracovat a zapojit zúčastněné strany do zlepšování vašeho produktu.

• Role vlastníka produktu se přesouvá ze seznamu požadavků do podpory myšlení založeného na sdílených výsledcích. Skvělý produktový management zvyšuje rychlost nasazení produktu a jeho jasný popis na všech úrovních organizace, od týmů až po rozhodování v portfoliu.

• Na kurzu budeme pracovat s mapováním hodnoty pro zákazníka, zavedení iterativního přístupu, vertikálního rozdělení a dekompozice a rychlých zpětných vazeb, tak abychom vás naučili, jak maximalizovat hodnotu, kterou vaše organizace přináší zákazníkům, a poskytovat ji rychleji.
• Účast na kurzu vás připraví na zkoušku a stanete se certifikovaným SAFe 5 Product Owner/Product Manager (POPM).

Cíle kurzu:
• Stanovení rolí Vlastníka Produktu (PO) a Manažera Produktu (PM)
• Spojení principů a hodnot SAFe Lean-Agile s rolemi PO / PM
• Dekomponování Epics na Features a dekomponování Feature na Stories
• Upřesnění Feature a Stories
• Řízení Programového a Týmového Backlogu
• Spolupráce s agilními týmy při odhadování pracnosti a výhledu práce a pracnosti
• Zastoupení potřeb zákazníků při Plánování Programového Přírůstku (PI)
• Vykonávání Programový Přírůstků a plynule dodává požadovanou hodnotu

Certifikace:
• Po absolvování kurzu mohou účastníci absolvovat volitelnou zkoušku SAFe 5 Product Owner/Product Manager. Zkouška trvá 90 minut a probíhá v online prostředí. Pro více informací o certifikační zkoušce prosím navštivte Scaled Agile websites.
• Cena zahrnuje školicí materiály a zkoušku SAFe 5 Product Owner/Product Manager. Účastníci, kteří složí online zkoušku, obdrží certifikaci SAFe 5 Product Owner/Product Manager.