Dostupné online

02 Virtuální Individuální Koučink

Cena: 990 Kč bez DPH | Virtuální Individuální Koučink

  • 45 minut/y
  • 1 198 Kč s DPH
  • Dle dohody

Popis služby

❇️ Sezení realizované přes Skype, Zoom nebo telefon 10 Pravidel: 1. 🗝 Koučink vychází z vaší dobrovolné účasti na sezení 2.🤝Vaše součinnost je pro úspěch koučování klíčová 3.🗣Sdílejte všechny skutečnosti, které by mohli ovlivnit váš výsledek koučování 4. 💪Koučink může být osobně, emocionálně a fyzicky náročný. Naplánujte si všechna sezení v takovém čase, aby jste byli na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měli nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení 5. 🤕 Pokud se necítíte dostatečně dobře na pokračování sezení, podnikněte kroky k včasnému přesunutí sezení 6. 🌪Koučinkem v žádném případě neodpovídám za případnou škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která by vám mohla vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího Sezení. 7. ❎Koučinkem vám neposkytuji žádné záruky, že koučovací metody na sezení budou fungovat v rámci tohoto koučování. Výsledky koučovacích sezení jsou totiž velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. 8. ✳️Koučinkem vám v žádném případě neposkytuji záruky za výsledek a ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídám. 9. 🎯 Aby mohl pro vás koučink dobře fungovat, je potřebné provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na koučovacích sezeních dohodneme. 10. 📣 Pokud nebudete schopen, nebo nebudete moci dohodnuté akce či úkoly splnit, je důležité mě o tom co nejdříve uvědomit, tak abychom mohli pracovat na alternativě.

Kontaktní údaje

+420 724950998

info@projecoach.cz

EPPM Services s.r.o. CZE

KONTAKT

www.projecoach.czwww.projecoach.eu

info@projecoach.cz

+420-724-950-998

 

EPPM Services s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,

Praha 5, Smíchov,

PSČ 150 00

IČ:        24149004

DČ:      CZ24149004

services@eppm-services.com

Značka projecoach.cz a projecoach.eu je součástí EPPM Services s.r.o.

  • Xing - Black Circle
  • RSS - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© 2020 by Projecoach.eu, EPPM Services s.r.o.