top of page

DISC Profiling

3 hours

  • 3 hours
  • Dle dohody.
  • Customer's Place

Service Description

DISC je systém zjevného typového chování, který měří energii, kterou vkládáte do dominujících problémů, ovlivňování lidí, stabilizace prostředí a dodržování pravidel a detailů. DISC je ve stručnosti popisuje VÁS. Pomůže vám rozpoznat vlastní styl, zjistit, co na vás funguje, a jak ovládat svůj vlastní styl. Říká ostatním, jak s vámi komunikovat, předvídá obvyklé napětí ve vztazích, ukazuje vám, jak číst ostatní a přizpůsobovat svou komunikaci. Osvojení si používání DISCu má mnoho výhod: • Zvýšení odhodlání a lepší spolupráce • Nastavení efektivního týmu • Řešení a předcházení konfliktům • Získání podpory, důvěryhodnosti, raportu • Pochopení a porozumění druhým (interpersonální dovednosti, komunikační preference, silné stránky chování, potenciální oblasti zlepšení) • Zvýšení prodeje Pochopením komunikační preference ostatních se stanete hodnotnějším zaměstnancem, manažerem a členem týmu (člověkem, partnerem, přítelem). Pro klienty používáme DISC jako nástroj pro rozvoj týmu a koučování a provádíme krátké individuální konzultace a hodnocení založené na DISC. V případě zájmu nás prosím kontaktujte pro krátkou neformální konzultaci. Rádi s vámi prodiskutujeme a demonstrujeme, jak změna užitím DISC profilování udělá velký rozdíl pro vás, váš tým nebo vaši organizaci


Contact Details

+420 724950998

info@projecoach.cz


bottom of page