top of page

03 DISC Assessment & Coaching

Price: 2 809 CZK without VAT | DISC Assessment & Coaching

  • 45 min
  • 3,399 Czech korunas
  • On-line

Service Description

Projecoach is first in the Czech Republic that offer the opportunity extend coaching about DISC Assessment that can really help you to build your future. 🔹What is DISC? DISC is a needs-motivated, observable behavioral profiling system which measures the energy you are putting into dominating problems, influencing people, steadying the environment, and complying to rules and details. DISC is a short description of YOU, custom designed in 10-15 minutes. DISC measures our underlying emotions, needs and fears (like an iceberg), the primary concerns that drive all behavior. Through self-selection, you choose the words that are most like you and the words that are least like you, and through those responses, the tool reveals your behavioral style. 🍀Where coaching begins? After assessment we will go through report and debrief the results. It helps you to recognize your own style, see what works about you, and control your own style. It tells others how to communicate with you, anticipates normal tensions in relationships, shows you how to read others and adapt your communication Based on your results, we define coaching sessions. ____ Projecoach je první v České republice, který nabízí příležitost rozšířit koučování o DISC Assessment, které vám může skutečně pomoci budovat vaši budoucnost. 🔹Co je DISC? DISC je pozorovatelný systém profilu chování motivované potřebami, jež měří energii, kterou dáváte do dominujících problémů, ovlivňování lidí, stabilizace prostředí a dodržování pravidel a detailů. DISC je krátký popis VÁS, navržený na míru za 10-15 minut. DISC měří naše základní emoce, naše potřeby a obavy (podobně jako ledovec), naše primární obavy, které řídí veškeré chování. Pomocí samohodnocení si vyberete slova, která se vám nejvíce podobají, a slova, která se vám nejméně podobají, a prostřednictvím těchto odpovědí vám nástroj odhalí váš styl chování. Kde začíná koučování? Po vyhodnocení testu projdeme DISC report a shrneme výsledky. To vám pomůže rozpoznat váš vlastní styl, zjistit, co u vás funguje, a jak ovládat svůj vlastní styl. Report ostatním vlastně říká, jak s vámi komunikovat, předvídá normální napětí ve vztazích, naznačuje vám, jak číst ostatní a přizpůsobit vaši komunikaci. Na základě vašich výsledků dohodneme koučovací sezení.


Contact Details

  • +420 724950998

    info@projecoach.cz


bottom of page