top of page

5. Inspirace – 3 knihy o koučinku a pro kouče:

Aktualizováno: 22. 10. 2023

Některé knihy nás nechávají volnými a jiné nás osvobozují” -- Ralph Waldo Emerson


1. Kniha: Conversational Intelligence: How Great Leaders Build Trust & Get Extraordinary Results od Judith E. Glaser


Úvodní poznámka

Tato kniha mi opravdu přinesla štěstí. V roce 2017 jsem byl na konferenci EMEA PMI v Římě. Inspirovala mě přednáška Phila Bristola - bývalého Rangera a v současné době špičkového projektového konzultanta a kouče v jeho společnosti na téma „Musíme si promluvit - zpětná vazba, která nebolí“. Téma mě tak zaujalo, že jsem šel ve stopách zdrojů a absolvoval podobné školení jako Phil. Jedním z klíčových odkazů byla práce Judit E. Glaiserové. Byla to nejlepší náhoda v mém životě. Bohužel už Judith naživu neuvidím, ale její kniha mě posunula o světelné roky vpřed.


O knize (výňatek z Apple knihy)


Klíčem k úspěchu v životě a podnikání je stát se mistrem v konverzační inteligenci. Nejde o to, jak chytří jste, ale o to, jak otevření jste k tomu se naučit nové a efektivní silné konverzační rituály, které nastaví mozek na důvěru, partnerství a vzájemný úspěch. Kniha Konverzační inteligence přináší spoustu nových znalostí vycházejících z neurovědy z celého světa a nabízí poznatky tak, aby je lidé mohli pochopit a aplikovat ve svém každodenním životě. Autorka Judith Glaserová představuje rámec pro poznání toho, jaké konverzace spouští nižší, primitivnější mozek; a co aktivuje inteligence vyšší úrovně, jako je důvěra, integrita, empatie a dobrý úsudek. Kniha Konverzační inteligence ukazuje jak lze složité vědecké téma jednoduše a srozumitelně aplikovat na všechny úrovně organizace díky množství snadno použitelných nástrojů, příkladů, konverzačních rituálů a postupů.


Kniha má 3 části a 12 kapitol:


ČÁST I Konverzační inteligence a proč ji potřebujeme

ČÁST II Zvyšování konverzační inteligence

ČÁST III Jak se dostat na další úroveň velikostiZajímavé postřehy

Pro mě osobně, nejzajímavější kapitoly a informace, které jsem do své praxe začlenil, jsou následující:

 1. Uplatnění modelu TRUST v každodenním životě a uplatnění 5 kroků, které vám pomohou ho dosáhnout.

 2. Přechod z Já na My. Jak vytvořit DŮVĚRU/TRUST (transparentnost, vztah, porozumění, společný úspěch, testování předpokladů) posun, který musíme udělat z Já na My

 3. Pět konverzačních Slepých míst

 4. Pět otázek od Ochrany…. Partnerství

 5. Srdce v Mozku

 6. Vedlejší signály z Amygdaly

 7. Důvěra a nedůvěra

 8. Žebřík závěrů

 9. Naslouchání hrozbám

 10. Vitální instinkty: Síly

 11. Roadmapa pro budování konverzační agility

 12. Konverzační rituály pro změnu

 13. Práce s cvičeními (Double-Clicking, LEARN, Zpět do budoucnosti)


V čem je kniha dobrá?

Díky této knize jsem si uvědomil, jak citlivý je náš mozek a jak neuvěřitelně málo stačí k aktivaci módu boje nebo útěku. Tato kniha je vynikající nejen pro kouče, ale pro kohokoli, jenž komunikuje s lidmi. To, co je popsáno v knize, opravdu funguje, jasné metody, které může zvládnout každý.


Jaký je nedostatek knihy?

Nenašel jsem nic, co bych mohl komentovat.


2. Kniha: Coach the Person, Not the Problem: A Guide to Using Reflective Inquiry od Marcia Reynolds


Úvodní poznámka

Na Converge v roce 2019, kde jsem pomáhal jako dobrovolník, jsem potkal Marciu Reynoldsovou. Marcia měla přednášku „Koučujte člověka, ne problém“, která mě natolik fascinovala, že jsem si knihu okamžitě přečetl a aplikoval získané znalosti do své praxe.

O knize (výňatek z Amazon knih)

Kouči se až příliš spoléhají na otevřené otázky,“ říká Marcia Reynolds. Ale otázky hledají pouze odpovědi - dotaz poskytuje vhled. Když klienti místo pouhých otázek slyší své myšlenky, názory a přesvědčení, které vyslovil někoho jiný, vybízí je, aby kriticky zvážili, jak jejich myšlení ovlivňuje jejich cíle. Reynolds cituje nejnovější neuro vědu, aby ukázala proč funguje reflexní dotaz, a poskytuje techniky, tipy a struktury pro vytváření průlomových rozhovorů.


Tato kniha osvobodí kouče od kultu kladení magických otázek tím, že nabízí pět základních praktik reflexivního dotazování: zaměření se na osobu, ne na problém; shrnutí, co je slyšeno a vyjádřeno; identifikování základní víry a předpokladů; odkrytí požadovaného výsledku; a formulování zjištění a závazků. Používání těchto postupů v kombinaci s respektováním a přítomnou péčí o klienta pomáhá kouč vytvářet prostor, kde se klient cítí bezpečně a je viděn a oceňován pro to, kým je. Kouči se tak stávají agenty změn, kteří se aktivně podílejí na naplňování lidského ducha. Klienti se pak přirozeně ponoří hlouběji a vytvářejí rozvinutá řešení jež mohou překvapit i kouče.

Zajímavé postřehy

Pro mě jsem rozdělil témata na důležitá, zapamatovatelná a tipy:


Důležité:

 • Koučování versus povídaní si

 • Když se snažíte zapamatovat si dobrou otázku, jste ve své hlavě a nejste přítomni. Unikne vám, když vám klienti sdělují, co opravdu chtějí, nebo když odhalí víru nebo strach, který paralyzuje. Být přítomný je důležitější než být dokonalý.

 • Vedla vaše slova klienta ke srozumitelnosti nebo jste vedli svého klienta k přijetí definice situace na základě vašich vlastních zkušeností?

 • Další formou parafrázování je použití metafory. Pomocí metafory nakreslíte obraz toho, co vám klient říká v jiném kontextu spojeném ve stejném smyslu ...

 • Podstatné shrnutí pomáhá klientům izolovat, co je třeba vyřešit, aby dosáhli požadovaného výsledku. Klienti se často shodují v tom, co chtějí, ale poté uvedou všechny důvody, proč se nemohou pohnout kupředu. Když shrnete jejich důvody, rozšíří si je v seznamu. Konverzace pak probíhá v kruzích.

 • Poslouchejte slovo, ale.

 • Když uslyšíte konflikt v přáních nebo hodnotách, můžete možnosti lépe formulovat dotazem

 • Pokud chcete, aby se vaši klienti cítili dobře, když jsou s vámi zranitelní, musíte nechat odeznít reakce na jejich emoce.

 • Bez vědomého uvědomění si potřeb, které vyvolávají naše emocionální reakce, jsme otroky těchto potřeb

 • Rozpoznání potřeb nás osvobozuje k tomu, abychom si mohli vybrat své reakce


K zapamatování a tipy:

 • 3 tipy, jak se zaměřit na osobu, ne na problém

 • 3 tipy pro sumarizace

 • 3 tipy, jak si všimnout emočních změn

 • 3 tipy pro hacking mozku koučováním, co drží pohromadě příběhy vašich klientů

 • 3 tipy pro udržení konverzace na správné cestě

 • 3 tipy pro formulování zjištění a závazků

 • Následující tři kroky vám pomohou sladit mozek

 • Vytváření návyku naladění mozku: Představení rutiny

 • Pět kroků k budování vědomí v konverzaci postaveného na smyslech

 • Vytváření návyku přijímání: přítomnost celého těla

 • Klíčové body k procvičení pro zachycení a uvolnění úsudku

 • Vytváření návyku k zachytávání a uvolňování vašich emocí


V čem je kniha dobrá?

Knihu napsala koučka pro kouče. Byl jsem na mnoha školeních, ale v této knize najdete některé důležité informace o koučování, které vám žádné školení neposkytne.


Jaký je nedostatek knihy?

Nenašel jsem nic, co bych mohl komentovat.


3. Kniha: The Forgotten Choice: Shift Your Inner Mindset, Shape Your Outer World od Brenda Bence


Úvodní poznámka

Tato kniha ke mně přišla prostřednictvím Marcie „lajku“ na Linkedin. Ale to, co mě přesvědčilo, abych si knihu přečetl, byly následující otázky týkající se cíle, zmíněné v tomto odstavci. "Vybavte si cíl, který máte pro sebe - něco, co opravdu, opravdu chcete!" Na stupnici od 1 do 10 (10 je vysoká), jak silná je vaše touha, dosáhnout tohoto cíle? Nyní zvažte toto: "Jak byste na stejné desetibodové stupnici hodnotili svou víru v sebe sama, že tohoto cíle můžete skutečně dosáhnout?“ Shodou okolností jsem v té době měl klienta, jehož víra v sebe sama byla klíčem pro další sezení.


O knize (výňatek z Amazon knih)V knize The Forgotten Choice: Shift Your Inner Mindset, Shape Your Outer World, motivační autorka a přední globální koučka Brenda Bence jasně ukazuje, že úspěch ve vztazích, práci, financích, zdraví a jinde spočívá v ustavení jedné věci uvnitř vás, pomocí níž můžete vytvořit skutečnou, trvalou a pozitivní změnu: způsob jakým přemýšlíte a to navzdory chaosu, který se ve vašem vnějším světě může odehrávat.


Probíraná témata:

 • proč je nastavení mysli vše

 • jak se vymanit z negativního myšlení a myslet jinak

 • proč „to, co si opravdu myslíte, JE to, co dostanete“ a jak se jednou provždy plně postarat o své myšlenky

 • jak okamžitě provést změnu a jak ji přimět, aby se udržela

 • jak čelit strachu a zvládnout jej

 • přijmutí neznámého s pocitem vzrušení a dobrodružství


Zajímavé postřehy

 • V co jiného bychom věřili? Tři sta let newtonovské fyziky nás naučilo, že příčina je mimo nás a že jsme v jejím důsledku. Protože tak silně věříme v tento vztah příčiny a následku, vede to k tomu, že se cítíme obětí. Koneckonců, je těžké cítit pocit uspokojení, když věříme, že jsme vydáni na milost a nemilost všemu, co se děje navenek.

 • příčina není mimo nás, ale uvnitř. Příčinou jsou vaše myšlenky; váš život je účinek.

 • pod jakýmkoli hněvem - vždy existuje strach.

 • vaše sebepoznání má dva odlišné hlasy, které k vám mluví po celý den: Vnitřní poraženec (hlas strachu) a Vnitřní kouč (hlas pro radost z možnosti).

 • Nepopiratelná spokojenost z přítomnosti

 • Vytváření vaší budoucnosti je snazší, než si myslíte

 • Důležitost věřit, že se můžete posunout - s vědomím, že si můžete vybrat jinak, a že při tom zažijete změnu


V čem je kniha dobrá?

Pro mě jsou tím nejlepším, co jsem do své praxe doplnil, následující kapitoly: „Nepopiratelná spokojenost z přítomnosti“, „Vytváření vaší budoucnosti je snazší, než si myslíte“ nebo „Jak to připravit tak, aby to pro vás pracovalo“.


Poté pro mě byly nejcennější „Pyramida, to co si myslíte, je to , co získáte“, „Dvě energie, dvě pyramidy“ nebo „Vaše nejdůležitější konverzace“.


Kniha je čtitelná a lze ji přečíst s poznámkami a samostudiem za pár dní.


Jaký je nedostatek knihy?

Sloučil bych první tři kapitoly do jedné. Zkrátil bych několik dalších kapitol.

496 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น

ได้รับ 0 เต็ม 5 ดาว
ยังไม่มีการให้คะแนน

ให้คะแนน
bottom of page