top of page

Breakthrough session: podnět pro osobní změnu?

Aktualizováno: 22. 6. 2023

Lidská společnost se pod tlakem informačních a komunikačních technologií mění. Záplava digitálních dat se na nás valí ze všech stran, ve dne, v noci. Elektronická zařízení, která nás spojují s blízkými, s našimi spolupracovníky vlastně nosíme všude. Chytré telefony a počítače vyžadují naší neustálou pozornost. V projektových týmech a na pracovišti jsou tyto faktory zdrojem stresu, který je podpořen tlakem na výsledky.


Asi jste již viděli pracovníky nebo manažery, jež jsou ochotni jet na kole a zároveň být na skype schůzce, nebo jste potkali manažery s otevřeným notebookem nebo mobilem při chůzi ve spojení s pracovní skupinou a řešením problémů, tak aby vše stihli.

Být neustále připojen se stává pravidlem


Co když vás ale práce obtěžuje i doma? Například musíte vstávat v noci, a řešit dodávky v Číně, Americe, nebo Indii abyste neztráceli čas? Na začátku vám to nevadí a máte pocit, že je to efektivní a že na tom závisí existence firmy, jenže úplně přehlížíte svůj vlastní život…

.... máte pocit, že připojení k internetu je povinnost, kdybyste nebyli online, jako byste nežili, pořád kontrolujete poštu i o víkendu a pak přijde moment, kdy se proberete.


Stále důležitějším faktorem nejen pro projektové týmy se tedy stává rovnováha (harmonizace) mezi pracovním a soukromým životem.


Současná situace na pracovním trhu, která je charakteristická nízkou nezaměstnaností a fluktuací zaměstnanců je výbornou příležitostí pro osobní změny, které se v jiném čase a prostředí realizují mnohem hůře."You take the blue pill—the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill—you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.", The Matrix

Některé průzkumy tento jev potvrzují a lze očekávat, že pokud organizace nezmění své požadavky, budou pracovníci hledat takové zaměstnavatele nebo formy spolupráce, které jim toto umožní, popřípadě podpoří změny osobního rozvoje.Jak uskutečnit významné změny osobního rozvoje?


Jedním ze zajímavých a rychlých způsobů, jak nastartovat významné změny osobního rozvoje je například NLP osobní průlomová schůzka. Toto sezení vám může pomoci dosáhnout významného zlepšení výkonu, nebo požadované osobní změny, což může následně vést třeba k povýšení a zvýšení platu, které jste chtěli.


Mnoho lidí dosáhne ve svém životě bodu, kdy mají pocit, že věci nejdou kupředu, tak jak to chtějí. Hledají způsoby, jak uniknout ze smyčky, ve které jsou chyceni. Možná jste v některých oblastech úspěšní, ale je mnoho oblastí, kde byste se mohli zlepšit. NLP osobní průlomová schůzka vám poskytne příležitost zlepšit se v oblastech, kde máte pocit, že potřebujete pokročit.


Existuje mnoho důvodů, proč tomu tak je, např. limitující rozhodnutí, různá osobní přesvědčení, víra, obavy atd.

NLP osobní průlomová schůzka je profesionální koučovací sezení, navržené tak, aby vyhovovalo vašim specifickým potřebám a vytvořilo potřebný impuls k urychlení realizace vašich cílů.

Na sezení se kombinují techniky a dovednosti, jako například Neuro-lingvistické programování, hypnóza nebo časové linie, které vám pomohou provést požadované změny. Na konci sezení zjistíte, že posun k vašim cílům se stává snazší.


Co vám přinese NLP osobní průlomová schůzka?


NLP osobní průlomové sezení je rychlý způsob, jak dostat svůj život pod kontrolu, a protože sezení trvá několik hodin (obvykle kolem 4 hodin), jeho smysl se projeví ve vašem myšlení doslova kvantovým skokem (něco jako „AHA“ moment). Na sezení jsou řešeny otevřené a také současné problémy. Získáte obnovený pocit sounáležitosti, důvěry a posílení postavení spolu s motivací změnit svůj život směrem, kterým požadujete, aby se změnil. Klienti si všimnou zásadních zlepšení ve způsobu myšlení a cítí se bez pochybností a úzkostí.


NLP osobní průlomové schůzka vyvrací požadavek na dlouhodobé terapeutické hodiny, dlouhého čekání a počty sezení, tak, že se v současném životním a pracovním tempu vyžaduje jen jeden den na to, abyste se zbavili všeho, co vás trápí a soustředili se na to co opravdu chcete.

V závislosti na vašich požadavcích a cílech zde uvádím několik příkladů a oblastí toho, jak může být NLP osobní průlomové sezení pro vás prospěšné:


 • Snadná eliminace stresu a úzkosti

 • Zmírnění obav, fobií a nutkání

 • Odstranění prokrastinace

 • Eliminace negativních emocí

 • Odstranění limitujících rozhodnutí

 • Odstraňování omezujících přesvědčení

 • Získání sebevědomí

 • Zlepšení rozhodování

 • Zlepšení efektivity práce

 • Zlepšení výkonu práce

 • Zlepšení vztahů

 • Zlepšení plánování a hospodaření s časem

 • Zlepšení paměti a koncentrace

 • Zvýšení sebe-motivace

 • Zlepšení sebevědomí

 • Zlepšení komunikace

 • Žít více vědomý život

 • Zlepšení profesního rozvoje a postupu a / nebo změna kariéry

 • Rozvíjení pocitu vnitřní rovnováhy, sebedůvěry, sebedůvěry, motivace a směřování.

Pro koho je sezení vhodné?


 • NLP průlomová osobní schůzka je určena pro každého, kdo chce překonat své limity pro osobní rozvoj.

 • Tato sezení nejsou terapeutická a nejsou vhodná pro osoby trpící depresemi, traumaty nebo jinými psychickými poruchami.

 • Tato sezení jsou určena pro duševně zdravé lidi, kteří nejsou v léčbě pro psychickou nemoc nebo poruchu (popřípadě nejsou pod psychologickým dohledem a nevyužívají poradce, psychology, psychoterapeuty nebo psychiatry pro řešení dané situace) a neužívají psychofarmaka.

 • Před zahájením sezení budete požádáni o sdělení aktuálního zdravotního stavu nebo zdali užíváte nějaké psychofarmakologické léky které by mohly ovlivnit výsledek sezení.

 • Pokud klient zahájil takovou léčbu, zavazuje se o tom kouče neprodleně informovat. Kouč nenese odpovědnost za případné zhoršení (dekompenzaci) psychického stavu klienta.

Chcete vědět více?


Kontaktujte mě ve zprávě a já vám poskytnu informace osobně, popřípadě doporučím vhodného zkušeného certifikovaného kouče.


28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page