top of page

MindfulCon2019 – Take Aways

Aktualizováno: 22. 6. 2023

Po delší době jsem se rozhodl 12.října 2019 navštívit konferenci – přednáškovou část, týkající se Mindfulness. Den byl plný přednášek a tak jsem se nenudil, protože některá témata byla zajímavá, na druhou stranu, některé přednášky bych nezařadil vůbec, ale pojďme k jednotlivým tématům. #projecoach #mindfulness #meditationMindfulCon2019 – Take Aways

1. Zahájení a úvodní praxe, Marek Vich


O čem přednáška byla:

Představení 4. ročníku konference mindfulness, která se postupně rozrůstá. Jedná se o konferenci, kde můžou účastníci ochutnat jednotlivé techniky. V rámci konference se mohou účastníci na chvíli zastavit, naladit se celý víkend a všimnout si toho, s čím do víkendu přichází.


Co mě zaujalo?

Zavedení rituálu, který vždy na závěr přednášky, po gongu nechal účastníky prožít danou přednášku. Gong byla zlatá miska, která vydávala uklidňující zvuk a příjemně rezonovala (vyzkoušeno na místě).


Co jsem si odnesl?

 • Rituál na konci přednášeného tématu, s prožitím obsahu je zajímavý. Podobný postup bych ale nenásledoval, protože to ve mně vyvolalo pocit nahraného postupu, bez nějakého přínosu.

 • Jak bych to řešil? Na závěr přednášky bych z daného tématu zkusil udělat metaforu a tu bych nechal prožít.

2. Proč nemeditovat?, Andrej Jeleník


O čem přednáška byla:

Většina lidí, které zaujme mindfulness a chtějí její praxi začlenit do každodenního života se střetává s těžkostmi a výzvami. Přednáška se zaměřila na nejrůznější výzvy v praxi mindfulness a jejich hlubšími psychologickými příčinami.Co mě zaujalo?

 1. Jako psycholog měl problém a v práci to byla negativní záležitost: 25% náročné zážitky, ataky, zážitky které jsem nechtěl

 2. Popsal střet s kulturou, kultura zaměřená na výkon, měl problém uvnitř takové kultury existovat

 3. Tlak okolí – on jako ambiciózní jedinec – pomalu se stával obětí systému

 4. Experiment s dítětem: nejdříve maminka s děckem komunikuje, potom se odpojí a dítě začne komunikovat, po 2 minutách se ale začne zlobit a dítě má negativní a destruktivní emoce....

 5. Střet mezi egem a ekem znamená, že je život samá pohroma?

 6. Co potřebuji abych se cítil bezpečně?

 7. Co je tedy cílem v životě? nemusím být nejlepší, ale mohou být soucitným člověkem v prostředí, kde si to můžu dovolit

 8. Mindfulness nemusí rozvíjet jen v meditaci

 9. Čím více nemedituje, tím více se s mindfulness potkává

 10. Obohatilo ho to tím, že pozná pocity selhání a najde společné téma


Co jsem si odnesl?

 • Čím více se snažíme meditovat, tím více kontraproduktivní to může být v případě, že to vědomý tlak mého ega a nevědomá složka vyvolá odpor.

 • Praktikovat mindfulness i jinak než v meditaci.


3. Mindfulness, změněné stavy vědomí a životní výzvy, Kasha Ko


O čem přednáška byla:

Co má společného všímavost a změněné stavy vědomí? Jak nám může pomoci v nelehkém životním období? Automatické reakce všedních dnů a možnosti jak si život více vychutnávat. To vše vycházelo ze zkušeností z psychoterapeutickych setkávání s lidmi, kteří prochází životními výzvami.


Co mě zaujalo?

Přednášející mě moc nezaujala, historky o tom, kolik má dětí, jak brala různé látky a experimentovala, atp. nepovažuji za zajímavé ani za následováníhodné – ne však mé okolí, to vypadalo, že si hned něco šlehne…


1. Storyteling o holčičce.... kdo je kdo

2. Prezentace květáku - stav vědomi jako na psychadelikách

3. Defaultní síť v mozku, když je v depresi je aktivní,

 • Všímavost mysl začátečníka

 • Cvičení s rukou, zkoumáni, proklepat, zavřít oči a zkoumat, co zkoumám

 • Položila lidi na zem

 • Potom nechala sledovat srdce a dech

4. Příběh s dítětem vs. všímavost (dítě skákalo u kaluže)

5. Praxe ve dvojicích:

 • Otočte se k sobě

 • Ruku na srdce

 • Podívat se do oka a sledovat jako obraz

6. Techniky uzemnění se (myšleno soustředit se na sebe)? (například sauna nebo sex)


Co jsem si odnesl?

 • Zapojením kinestetické složky a sugestivními příkazy pracuje s podprahovou informací, srdce dává impulz, který se dá využít ve zklidnění atp.

 • Defaultní síť v mozku (pozn. to je sice známá věc) ale chápu, že neznalé překvapí.


4. Mindfulness je víc, než jen stažení aplikace, Miroslav Světlák


O čem přednáška byla:

Zajímavá přednáška, která reflektovala rozvoj možností, jež přináší mobilní technologie. S přibývajícím množstvím mobilních aplikací určených pro rozvoj a podporu duševního a tělesného zdraví založených na Mindfulness, si jako profesionálové v oblasti péče o duševní zdraví musíme klást otázku, do jaké míry jsou eHealth programy vhodné pro rozvíjení všímavé praxe, co přinášejí a jaká mají rizika. Cílem přednášky bylo poskytnout krátký praktický přehled o tom, kde se současné možnosti eHealth programů v oblasti Mindfulness nacházejí a jakým směrem se lze v budoucnu vydat.
Co mě zaujalo?

1. Měli bychom chránit metodu Mindfulness před rozmělněním ( měli bychom reprezentovat seriózní pohled, jinak to nebude ok) podobně jako v oblasti psychoterapie.

2. Je hodně moc informací, které se stávají problémem – jak vybrat to správné?

3. To co opravdu léčí je fyzický vztah

4. Nevýhody aplikací mindfulness je, že může mindfulness poškodit

5. Prezentace byla tak nahuštěná, že nebylo možné dělat poznámky, jen fotografovat

6. Za posledních deset let, narůstá počet článků o mindfulness

7. Výhoda aplikací

 • Jsou jednoduše dostupné

 • Jsou anonymní

 • Jsou k dispozici 24/7

 • Nutně nevyžadují účast terapeuta školeného v Mindfulness

 • Jsou méně nákladné

 • Šetří čas !

8. eHealth aplikace (Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University), dovolila propojit klienty se Slackem a průběžně posílat notifikace

9. Cesta k Mindfulnes

 • Hledá duchovní cestu

 • Hledá léčbu (v takovém případě jen z rukou odborníka)

 • Podpora duševního a tělesného zdraví (pro zdravé neurotiky)

 • Mindfulness jako metoda pro zvýšení výkonu.


Co jsem si odnesl?

 • Zajímavá přednáška na téma Mindfulness a eHealth – doporučení aplikací (Heart space a Happyfire – nenašel jsem) • Je nutné rozlišovat aplikaci maindfulness – nehodí se pro každého

 • Výhody aplikací eHealth / vypadá to zajímavý směr a budoucí segment


5. Mindfulness a závislosti, Michal Dvořák


O čem přednáška byla:

Naše mysl si tvoří závislostní vzorce na rozličných věcech: na práci, mobilním telefonu, sociálních médiích, určitém typu jídla, vztazích, sportu, pochvale atd. Najednou máme dojem, že nemůžeme jinak, že musíme naplnit naše (závislostní) potřeby, touhy, chutě... Jak takovéto závislosti vznikají? Proč jsou některé věci návykovější než jiné? A jak vzdorovat a hlavně měnit naše zažité závislostní vzorce?1. Typy závislostí:

 • Twitter

 • Alkohol

 • Jídlo 5%

 • Cigarety

 • Hry

 • Mobilní telefon a sociální sítě

2. Mysl pořád po něčem touží

3. Jak vznikají závislosti?

 • Princip přežít

 • Dopamin, když opakuji

 • Je to silnější

4. Co je spouštěč dané závislosti?

 • Kromě chování je dobré poznat odměnu

 • Je dobré si pojmenovat i negativní dopad a ten prožít. Čím lépe poznám, tím snadněji mohu změnit.

5. Společnost chce abychom si dělali závislost (Kofein, kokain, atp.)

 • Novost a pochvala

 • Není problém mezi velkým a malým emailem, mozek nerozlišuje

6. Přínosy Mindfulness:

 • Lepší zvládání stresu, emocí, myšlenek a diskomfortu

 • Rozvoj postojů: laskavost, zvídavost, akceptace

Co mě zaujalo?

 • Denně udělám 2617 dotyku mobilu, kdo z nás má takovou péči.....?

 • Analyzovat oba stavy, jako odměnu, tak problém

 • Dopamin mohu zvýšit i malým emailem…

Co jsem si odnesl?

 • Poznat polaritu v závislosti (odměna i problém)

 • Počet dotyků mobilu za den?

6. Jak mindfulness mění sebe-pojetí, Jan Burian


O čem přednáška byla:

V tradiční buddhistickém pojetí je klíčem k osvobození od utrpení vhled, že neexistuje pevné "já" (self), se kterým bychom se mohli identifikovat. Současná psychologie nabízí různé přístupy, které toto téma umožňují uchopit. Zaměříme se na hledání praktických sekulárních meditačních instrukcí, které umožňují vhled do podstaty prožívaného "já" a následující prospěšné změny v sebe-pojetí.Co mě zaujalo?

 • Ulpět se dá na všem, pokud nejsem budha nebo světec

 • Pro mě to byla slabší přednáška s velkou improvizací. Osobně mě nezaujala


Co jsem si odnesl?

 • Myslím si, že dělat improvizaci, je hezká věc, ale sem se moc nehodila.

 • Nedělat experimenty s očekáváním, vypadá to divně

 • Mindfulness se dá trénovat

 • Všimnout si, že se blokuji nějakým názorem

 • Když si všimnu potřeby, mohu se od ní osvobodit


7. Kauzalita vědomí, Pavel Špatenka


O čem přednáška byla:

Každý náš prožitek bezprostředně ovlivňuje pocit já. Ať už prožíváme své já jakkoliv, vždy jsme jím ovlivněni ve svých úsudcích a i ve svém konání. Závislé vznikání prožitků ve vztahu k vnitřní a vnější realitě a jejich přímý účinek na jednání je hlavní příčinou podmíněnosti a nesvobody člověka. Vědomí je kauzální prostor mysli a místo, kde každý z nás tvoří a naplňuje své volby.Co mě zaujalo?

1. Někoho setkání s nevědomým procesem

 • Vynese na horu

 • Položí ho dolu

2. Většinu času prožíváme v tom, že jsme víc než druzi a nebo jsme v pocitu viny a nacházíme se v procesu regrese

3. Jakým způsobem pracujeme když fungujeme nevšímavě:

 • Skončí na tom že příjemný pocit = dobře

 • Nepříjemné pocity = averze a opak

 • To vše ukládáme v nevědomí od malička

4. Pokud se nedostaneme do situace kde se nedá bezděčným mechanismem fungovat, pak to je okamžik který nás přivede k hledání a začne pracovat s všímavým vědomým

5. Problém většiny z nás je umět: cítit/ procitnout

Jak konkrétní jednání ovlivňuje naše vnímání je potřeba rozlišovat:

 • Myšlení / rozumová (hodnot) vs

 • Cítění / Citové hodnoty

6. Atributy citových hodnot

 • myšlenkové obrazy které jsme přijali jako základní atribut jak máme jednat venku se stali řídicí jednotkou podle které se chováme k vnějšímu světu

7. Rozhoduji se na základě příjemných a nepříjemných pocitu

 • myšlením na to nepřijdu pokud nebudu pociťovat

 • Na úrovni jednoduchého ega se nacházíme v tom ze se naučíme rozlišovat 2 způsoby fungovaní

 • bezděčný - pudový. Většina vychází ze základní pudové podstaty, vyspělá reakce je zástěrka

 • Nebo pracujeme s rozlišováním. V tu chvíli se ptáme rozumem a rozlišuji

 • Vazba přitažlivosti a vazba odpudivosti je vlastně konflikt

 • Bez rozvinutého cítění se nemůžeme nikam rozumově dostat.

 • Zajímavý spor mezi vědomou a nevědomou složkou....


Co jsem si odnesl?

 • Prostřednictvím mindfulness se mohu naučit cítit a prociťovat

 • Následně mohu zjistit jak se rozhoduji ve vztahu k pocitům

 • Setkání s nevědomým procesem (vynese mě nahoru, nebo položí dolů)

8. Vyšinuté running sushi aneb Jak jsem zjistil, že neexistuju, Jiří Charvát


O čem přednáška byla:

Mysl se tváří, jakože jsi to ty. Ale nejsi. Protože se to děje samo. Mysl je jako vyšinuté running sushi ve tvojí hlavě, kde kdykoli jsi vzhůru, neustále jezdí mističky s věcmi, které sis neobjednal. Když všechno zbaštíš, bude ti šoufl. Když se budeš dívat a uždíbneš si, jen co se ti zrovna hodí, začínáš vědomě žít. Povídání o mojí osobní cestě skrze psychedelika, literaturu a meditace od bytí k nebytí.


Co mě zaujalo?

 • Osobně mě přednáška nezaujala a přestal jsem poslouchat po 15 minutách obsah a soustředil se na proces.

 • Mysl je jako vyšinuté running susi kde jezdí věci které jste si neobjednali

 • Jako stand-up řečník je asi dobrý

 • Myšlenky přicházejí a odcházejí jako smrad který zmizí...

 • Jsem jenom divák svého života.....

Co jsem si odnesl?

 • Jako řečník, který vyzývá obecenstvo k diskuzi lze aplikovat filozofii „matrix“ a fatality. Vlastně to někdy sklouzlo k demagogii

9. Může za všechno "Já"? - Mindfulness a sebepřesažení, Jan Benda


O čem přednáška byla:

Pocity nedostatečnosti se skrývají za mnohými navenek viditelnějšími příznaky, které klienty motivují k nastoupení psychoterapie. "Strach, že nejsem dostatečný/á", ale předpokládá víru v nějaké více či méně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi. Intenzivní praxe meditace všímavosti vede k radikální změně chápání sebe sama. Příspěvek diskutoval roli sebepřesažení v procesu psychoterapeutické změny a vliv sebevztažného zpracovávání informací na osobní pohodu a duševní zdraví.Co mě zaujalo?

 • Jeden lék u různých lidí má jiný výsledek

 • Jeden člověk navštíví různé psychiatry a dostane různé diagnózy

 • Celá řada příznaků je způsobená „mnou“ – můžu za to já

 1. Deprese (pasivita, ztráta zájmů, sociální stažení se, ztráta libida, nechutenství, disociace…)

 2. Poruchy osobnosti (emoční labilita, impulzivita, nespolehlivost, sebestřednost, nedostatek empatie, manipulovaní druhými…)

 3. Poruchy příjmu potravy (neustále se zabývají vlastním vzhledem, touží po dokonalé postavě, mají strach z nadváhy. Jako by jejich hodnota a přijetí druhými záviselo pouze na tom)

 4. Závislosti (návyková látka nebo aktivita rychle a bezprostředně navozuje příjemný pocit uspokojení, nepřináší však naplnění skutečných potřeb)

 • Aby psychoterapeuti porozuměli 1) etiologii duševních poruch a 2) mechanismům změny, díky nímž lze příznaky duševních poruch odstranit a rozvíjet duševní zdraví a osobní pohodu klientů, měli by sami rozvíjet vlastní Mindfulness

 • Hrdost + Já = pýcha (jsem borec, jsem lepší než druzí, jsem hodnotnější…)

 • Stud i pýcha jsou skrytou příčinou mnoha pocitů a problémů

 1. Moje já je stejné jako před 20 lety?

 2. Hodně času hodnotí tím, jak to hodnotí druzí lidé – vytváří si různé příběhy o svém já


Co jsem si odnesl?

 • Sjednocující věc, u kritických pacientů je v pocitu studu, pocit méněcennosti, bezcennosti, odmítnutí.

 • Celá řada příznaků je způsobená „mnou“, můžu za to já…

 • Při chybě, pocit viny a pokud si přidám „já“ potom se spustí problém. Stud – problém psychopatologie, pocit nesměřuje k ničemu užitečnému, musím udělat obranné mechanizmy.

 • Já není, je to představa, kterou si představujeme

10. Manifestace sebelásky, Zuzzi Husarová


O čem přednáška byla:

Jsou milující vztahy, hojnost, klid a trpělivost přirozenou součástí života? Možná ne...stejně jako u mnoha dalších lidí. Možná jsou součástí vašeho života spíš starosti, povinnosti, výčitky, nemoci, či trápení se vztahy okolo tebe. Možná věříte, že svůj život nemůžete změnit a cítíte se být obětí nechtěných událostí.


Co mě zaujalo?

 • Chlap ve vztahu řekl, já jsem tady taky … a byl problém

 • Měla problém, který sdílela. Musela najednou uklízet, péct a byla z toho překvapená

 • Aby problém vyřešila, musela zapojit vztahovou koučku, která ji dala další perspektivu

 • Moc mě nezaujala prezentací ani cvičením

 • Cvičení, ve kterém na tom druhém něco pochválíte

Co jsem si odnesl?

 • Pod svícnem je největší tma opravdu platí

 • Chlapi se musí začít chovat jako chlapi, aby bylo takových překvapení na druhé straně méně. A aby to neotřáslo také s koučkou.

11. Všímavost umění nebo umění všímavosti?, Radvan Bahbouh


O čem přednáška byla:

Přednáška byla jakoby o něčem jiném. Například jak může umění pomoci rozvoji všímavosti a jak může všímavost pomoci umění. V přednášce byl Jednorožec, Zelený muž i dva ďolíčky na zádech.Co mě zaujalo?

 • Jaká zvířata jsou v erbu Anglie? (Lev a Jednorožec)

 • Jednorožec symbol ženy a Skotska

 • Zelený muž – lidé je mapují po celém světě

Co jsem si odnesl?

 • Serenpidita je připravensot na objevy


Závěr

Jeden den na konferenci MindfulCon2019 bez workshopů přinesl spoustu zajímavých podnětů a informací. Překvapením bylo - velký počet mladých lidí a nastavení konference, která byla promíchána různou úrovní přednášek na úkor „známých“ lidí. Celkově konferenci v poměru cena/výkon hodnotím na stupnici od jedné do deseti, kde deset je vynikající na úrovni 7,5 a to je docela dobrá zpráva.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page