MALÁ ZMĚNA MŮŽE ZPŮSOBIT VELKÉ

ROZDÍLY

THE BUTTERFLY EFFECT

Tvůj život je to, co z něj dělají tvé myšlenky” ~Marcus Aurelius

 

O MNĚ

Koučinkem, mentoringem a různými relaxačními technikami posouvám jednotlivce a projektové týmy snadněji k cíli.

Pracuji s lidmi, kteří chtějí ve svém životě změnu. Zaměřuji se a poskytuji služby výkonnostního koučinku a mentoringu jednotlivců, projektových a programových manažerů a jejich týmů, agilního řízení, řízení projektů, programů, řízení změn a souvisejících oblastí.

Mým cílem je rozvinout váš potenciál, podpořit vás dostat se k cíli, nastartovat změnu v jakékoliv oblasti a zaměření, které si stanovíme.

V rámci koučování s klienty řešíme nejčastěji tato témata: Motivace, Cíle, Výsledků, Kreativity, Time Managementu, Nového startu, Změny kariéry, Zlepšení nebo získání nových dovedností, nového chování a relaxace.

Vše, co používám při práci s klienty jsem nejdříve aplikoval na sobě. V průběhu soustavného vzdělávání prokazuji své schopnosti praktickými testy a ukázkami před akreditační nebo certifikační komisí.

 

Zavázal jsem se k dodržování etického kodexu kouče, mezinárodní organizace koučů ICF, který pravidelně obnovuji a případná zjištění v souladu s pravidly ICF napravuji.

"Tajemství úspěchu je v tom, že začneš" ~ Mark Twain

JAK VÁM

MOHU POMOCI?

❇️ Sezení realizované přes Skype, Zoom nebo telefon 10 Pravidel: 1. 🗝 Koučink vychází z vaší dobrovolné účasti na sezení 2.🤝Vaše součinnost je pro úspěch koučování k...
Virtuální Individuální Koučink
45 min
1 198 Kč s DPH

Co říkají klienti?

— Karel, Business Analytik

“Na koučování jsem nejvíce ocenil vyjasnění a nastavení cílů mého osobního rozvoje, které jsem postupně naplnil. Velmi mi pomohl nestranný pohled kouče a forma kterou se mnou Miroslav spolupracoval.   Vřele doporučuji.”

Často kladené otázky / FAQ

Obecné

Co je to koučink? / What is coaching?


Koučink podle ICF představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval. Dále pro upřesnění koučink je proces, který má za cíl zlepšit výkon klienta, a to především díky práci klienta za přispění reflexe a uplatnění specifických znalostí a dovedností. Koučink je metoda, která pomáhá řešit různé situace nejen v práci, ale i v osobním životě. Jedná se o vysoce efektivní způsob, jak rozvíjet skrytý potenciál člověka.
Co je úkolem kouče? / What does the coach?


Úkolem kouče je jasně a nestranně podpořit klienta na cestě k novým informacím a objektivně prezentovat co klient dělá a jak to dělá tak aby spolu přišli k novým znalostem, které si klient později přenese do každodenního života. Nedílnou klíčovou součástí koučování je rozvoj klienta. Rozvoj je kontinuální proces růstu a učení a v našem pohledu se jedná osobní a profesní rozvoj pomocí kouče
Co je cílem koučování? / What is the goal of coaching?


Hlavním cílem koučování je zlepšit výsledky a výkon klientů jak v obchodních tak životních oblastech. Koučování má roli hnací síly, která uvolňuje lidský potenciál a umožňuje vytvářet nové a kreativní nápady, modely a chování, které vedou k úspěchu.
Kdo je kouč? / Who is the coach?


Kouč ICF

 • pomáhá lidem lépe vymezit jejich osobní či pracovní cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat,
 • chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory,
 • podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji,
 • předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity,
 • pomáhá klientovi správně zvolenými otázkami podívat se na problematiku z různých úhlů,
 • podporuje schopnost klineta nalézt to nejlepší řešení v dané situaci.

" Díky kvalitnímu koučinku dosahují klienti lepších výsledků a dosahují jich rychleji"
Jaká je základní filozofie koučinku? / What is the basic philosophy of coaching?


Každý člověk je v něčem dobrý a pokud je motivován, může dosáhnout všech svých vytčených cílů. Za asistence kouče jich může dosáhnout rychleji a snáze.
Kdo si najímá kouče a proč? / Who hires a coach and why?


Lidi, kteří poutřebují kouče, a chtějí: • dosáhnout lepších výsledků.
• se dále rozvíjet a zdokonalovat.
• dosáhnout vytčených cílů snadněji.
• ušetřit svůj čas.
• lépe vybalancovat svůj život.
• se naučit prožívat úspěch.
Na co se běžně zaměřuje kouč při práci s klientem? / What does the coach generally focus on when working with a client?


Hlavním cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením problémů a podpořit jeho úspěch. Klientovi by měl koučink přinést větší uspokojení a radost. Kouč se tedy soustřeďuje na to co je pro klienta nejvíce důležité. Mezi nejčastější oblasti patří například:

 • rozvoj klientových způsobilostí a posílení jeho slabých stránek
 • odhalení rezerv, jejich aktivizace a využití
 • pomoc sladění klientových cílů s jeho osobními hodnotami
Proč koučink funguje? / Why does coaching work?


V současnosti, kdy je většina z nás obklopena informačním šumem se jedná především o následující důvody:

 • Synergie mezi koučem a klientem je založená na důvěře a porozumění,
 • jsou lépe nastaveny cíle – tak, aby jejich dosahování působilo klientovi radost a stimulovalo ho k dalším aktivitám,
 • klient se učí novým dovednostem, které ho rychleji dovedou k úspěchu.
Kolik koučink stojí? / How much does coaching cost?


Cena sezení záleží na zvolené formě koučinku a vzdělání a zkušenostech kouče. Uvádím zde orientační náhled na běžné ceny externího byznys koučinku na trhu. Cenu doporučuji posuzovat v kontextu všech ostatních souvislostí (vzdělání a kvalifikace kouče, zkušenost, reference atd.) Největší zárukou kvality je škola pod hlavičkou ICF/International Coach Federation), dobré reference, váš osobní dojem při jednání s koučem. Cena se může lišit dle celkového objemu práce pro daný kontrakt.
Běžné sazby se pohybují od 1 500,- do 8 000,- Kč za hodinu práce. Cena je za 60min 1 000 – 2000 Kč

 • Cena tréninkového koučování budoucích koučů, kteří procházejí odborným výcvikem. V jiném případě se jedná o podezřele nízkou cenu a pravděpodobně nejde o profesionální koučování.
2000 – 3000 Kč
 • Cena kouče, který ukončil akreditovaný výcvik, se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours). Tento kouč má dovednosti profesionálního kouče, potřebuje získávat zkušenosti a reference. Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.

3000 – 6000 Kč
 • Běžná cena profesionálního kouče se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours) nebo ACC (Associate Certified Coach). Tento kouč má již zkušenosti i reference. Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.
6000 Kč a více
 • Běžná cena velmi zkušeného kouče se vzděláním na úrovni PCC (Professional Certified Coach) nebo MCC (Master Certified Coach). Konečná dohoda o ceně záleží na objemu zakázky, kterou od firmy získal.
Mohu si najmout kouče jen na krátkou dobu – například na projekt? / Can I hire coaches only for a short time - for example, for a project?


Ano. Někteří klienti využívají koučink v případech, které vyžadují specifické podmínky a nasazení. Velmi často se pak stává, že i po skončení projektu s koučem dále spolupracují.
Jak dlouho se doporučuje spolupracovat s koučem? / How long is it recommended to work with a coach?


Vše závisí na rozsahu zadání od klienta. Protože každý klient je jiný, délku procesu koučování nelze stanovit předem. Jen zřídkakdy po vás bude kouč chtít písemnou smlouvu s požadavkem na dodržení plánované doby počty sezení a další specifikace. Běžná spolupráce se domlouvá na 6 - 12 schůzek po 1 - 3 týdnech. Trvání koučování určuje cíl, který klient chce dosáhnout, a proto se může pohybovat od několika sezení do několika let. Kvalitní kouč vás nechá sezení ukočit pokud budete mít pocit, že cíle jsou splněny, nebo pokud začnete mít dojem, že se koučink pro vás neubírá tou správnou cestou.
Jak se koučování odlišuje od ostatních profesí? / How is coaching different from other professions?


 • Koučování je nejvíce podobné poradenství.
 • Rozdíl mezi koučováním a poradenstvím je v tom, že v případě poradenství se v procesu konzultace získají hotová řešení, zatímco koučování je proces, ve kterém, se klient sám pomocí odpovědí na konkrétní otázky dostane k řešení, které je pro něj nejlepší.
 • Koučování není terapie. Zatímco terapie se hlavně zaměřuje na řešení problémů z minulosti, koučování je zaměřeno na nalezení řešení v budoucnu ze strany samotného klienta.
 • Koučování zahrnuje několik prvků ze sportovního koučování, jako je týmová práce, vyhledávání a rozvojový potenciál.
Co je mentoring? / What is mentoring?


Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení.
Co je hypnóza? / What is hypnosis?


Hypnóza je zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:

 • zvýšená sugestibilita,
 • změněný stav vědomí, který umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolních,
 • selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi.
Předpokladem pro navození tohoto stavu pomocí hypnotizace je individuální schopnost jedince, označovaná jako hypnabilita. Je to vlastnost, která se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít hypnóza různou hloubku.
Jak vypadá proces koučování? / What does the coaching process look like?


Základní způsob práce kouče je prostřednictvím koučovacího sezení, které je založeno na rozhovoru mezi koučem a klientem, kdy klient odpovídá na některé, pro něj důležité otázky. Otázky kouče vedou klienta k tomu, aby si sám našel řešení určitých situací, než aby kouč předkládal hotová řešení klientovi.
Proč je důležité, aby byl váš kouč certifikovaný? Why is it important for your coach to be certified?


Certifikovanný kouč (školy se statusem ACTP, ACSTH apod.) musel:

 • absolvovat školení a praktické nacviky mnoha situací
 • v případě ICF je zavázán k dodoržování etického přístupu ke klientům
 • má větší důvěryhodnost a zkušenosti v oblasti koučování
 • certifikovaný kouč má obvykle větší zisk, který může lépe investovat do dalšího vzdělávání
 • někteří klienti považují za důležité, aby byl jejich kouč certifikován.
 • certifikovaný kouč bývá častěji doporučován klienty
Proč je koučování populární? / Why is coaching popular?


Kromě vnější marketingové bubliny vzniklé určitým přetlakem škol na trhu se jedná především o vnitřní a podstatnější důvody jako například:

 • Připadají Vám některé cíle nedosažitelné? V průběhu koučování, si klienti uvědomí, jak lze efektivněji dosáhnout cílů, které se ještě před nedávnem zdály nedosažitelné. Tato dlouhodobá výhoda je přesně ten důvod, proč stále více lidí si najde volný čas a prostředky, aby investovali do sebe prostřednictvím procesu koučování.
 • Děláte věci, které musíte, nebo nechcete, jen proto, že si myslíte, že jsou správné? Mnozí lidé jsou unavení z toho dělat věci, jen proto, že jsou správné a jsou ochotni udělat to, co opravdu chtějí. Koučování otevírá klientům možnosti, které si neuvědomili.
 • Hledáte hlubší smysl své práce? Lidé hledají hlubší smysl života a práce, kterou dělají, a úkolem koučování je jim v tom napomoci.
S čím může koučink pomoci a kdy jít za koučem? / With what the coaching can help and when to go to see coach?


Důvody k návštěvě kouče mohou být různé a vždy se pohybují v několika oblastech, které spolu souvisí a tvoří jakýsi celek. Kouč tyto oblasti pomáhá klientovi zvědomit. Téma pro koučink nemusí být vždy jednoznačné. Je to dáno tím, že se jednotlivé oblasti prolínají, svět kolem nás je složitý, nemáme dostatek času… a to vše v nás vyvolává různé nerovnováhy. Kvalitní kouč vám pomůže vydefinovat to, co je pro vás klíčové a s čím je potřeba začít.
Důležité oblasti z nichž vznikají témata pro koučink jsou:

 • partnerské vztahy
 • práce a kariéra
 • zdraví
 • osobní růst
 • zájmy, koníčky
 • výchova dětí a vztahy v rodině
 • finanční zdraví a prosperita
Nejčastěji navštívíte kouče:
 • když chcete uzdravit své sebevědomí
 • když chcete mít funkční partnerské a přátelské vztahy
 • když chcete rozvinout svou kariéru, být spokojeni v práci
 • když chcete uvolnit stres, dobře spát
 • když chcete odhalit a posílit svůj talent
 • když chcete vychovat šťastné dítě
 • když chcete uskutečnit sen
 • když chcete být finančně nezávislí
 • když chcete odstranit stav zablokování
 • když chcete zvládnout obchodní nebo životní krizi
 • když chcete zvládnout nedostatek motivace
 • když chcete zvládnout problémy s vedením týmů nebo změn
 • když chcete odstranit mentální bloky
 • když chcete zvládat efektivně konflikní situace

Kouč uzavírá s klientem vždy uzavírá dohodu, která se týká daného tématu – oblasti, která se má u klienta posunout, pozitivně změnit. (bezz dohody se nejedná o koučink, ale o přátelské poklábosení)
Jaké jsou vlastnosti špičkových koučů? / What are the characteristics of top coaches?


tři hlavní rozdíly mezi kouči:

 • Výborní koučové se opravdu starají o lidi, které koučují,
 • mají velmi vysoké standardy a ambice,
 • mají vysokou úroveň sebevědomí a touhu po dalším vzdělávání.
Jaké mohou být výsledky koučinku? / What can be the results of coaching?


 • Dosahování vynikajících výsledků (v obchodování, sportu, managementu, učení ….)
 • Úspěšné dokončení projektu
 • Rozšíření vlastní kapacity
 • Zdokonalení vlastní vize
 • Docílení rovnováhy
 • Rozpoznání a aktivování skrytého talentu
 • Odhalení osobního poslání
 • Rozvynutí kreativity
 • Definování hodnot a priorit
Jaký je rozdíl mezi koučováním a poradenstvím? / What is the difference between coaching and counseling?


 • Koučování je velmi podobné poradenství. Nicméně rozdíl mezi koučováním a poradenstvím je v tom, že se v průběhu konzultace získávají hotová řešení.
 • Na druhou stranu, koučování je proces (jehož výsledek se mění), který odpovídá na konkrétní otázky klienta a přijde s řešením, které je pro něj nejlepší.
V čem se liší koučování od terapie? / How is coaching different from therapy?


 • Koučink není terapie.Rozdíl mezi psychoterapií a koučinkem je především na časové zaměření: minulost versus budoucnost, pozitivní versus negativní. Zatímco psychoterapeut nahlíží hlouběji do klientovi minulosti a pracuje na zvládnutí traumat a těžkých prožitků, kouč se minulostí klienta až na několik vyjímek nezabývá.
 • Kouč pracuje s přítomností a vždy směřuje energii klienta do budoucnosti. Koučink cílí na nová řešení současné situace, které znamenají vystoupení ze stereotypu a nastavení nových vědomých přístupů.
 • Kvalitní kouč pozná, zda je pro klienta vhodný koučink a kdy potřebuje psychoterapii.
Co je NLP ? / What is NLP?


Zkratka NLP znamená Neuro-Lingvistické Programování.
NLP je psychoterapeutická metoda vyvinutá psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v 70. letech 20. století na Kalifornské univerzitě v [Santa Cruz. Při tvorbě metody NLP zakladatelé vycházeli ze systemické terapie a ze soustavných pozorování terapeutické práce Miltona Ericksona, Virginie Satirové a Friedricha Perlse.
Co je životní koučink? / What is life coaching?


 • Cílem kouče je pomoci lidem při identifikaci a dosažení osobních a / nebo životních cílů.
 • Kouč může při práci s jednotlivci pomáhat překonávat jejich problémy či úzkost, která brání klientům žít život, který chtějí.
Co je exekutivní koučink? / What is executive coaching?


 • Kouč usnadňuje profesionální a osobní rozvoj za účelem individuálního růstu, zlepšení výkonu a uspokojení výběrem kariéry / práce.
 • Pomáhá klientům, aby dosahovali vytyčených profesních cílů jako je změna kariéry, interpersonální a profesionální komunikace, management výkonnosti, řízení času a další.
Co je business / podnikatelský koučink? / What is business coaching?


 • Důraz je kladen na osobní a profesní rozvoj manažera lidských zdrojů.
 • Business koučink představuje celou řadu úzce definovaných oblastí (marketing, design, finance, CEO, týmová práce, prezentační dovednosti… ).
 • Nejběžnější je oblast lidských zdrojů.
 • Kouč dává klientovi pozitivní podporu, zpětnou vazbu a pomoc na individuální nebo týmové úrovni s cílem zvýšit efektivitu práce.
Co je NLP koučink? / What is NLP Coaching?


NLP koučink je velmi efektivním a nástrojem, který využívá poznatky neurovědy na bázi NLP a doplňuje je o oblasti osobního rozvoje, růstu a životních změn v různých oblastech pracovního nebo osobního života.

Individuální koučink

Stanovení S.M.A.R.R.T. cíle

Linie s otevřeným koncem

Sebe prezentace založená na hodnotách

Efektivní zpětná vazba

Efektivní nalezení řešení

Tři klouboky

Brainstorming

Efektivní prioritizace

Time Management

Kolo rovnováhy

9-bodový implementační plán

Zapojení zůčastněných stran

Walt Disny Strategy / také tým

Tvorba vlastního poslání a vize /jednotlivec / tým

Překonání strachů / práce se strachem

Pozice vnímání

Stůl mentorů

Rozvoj mistrovství v dané disciplíně

Obejít Prokrastinaci

Plánování

Motivace a práce s hodnotami

Pekelná Byrokracie

Hodnotové kolo rovnováhy

Změna vnitřního stavu, práce se zdroji klineta

Širokoúhlý souhrn

Hodnotná budoucnost

GROW model

CREATE Model

Metoda FEELING

NVC


NLP koučink

Kotvení


 • Tvorba kotev
 • Bourání negativních kotev
 • Kruh dokonalosti
Chování (rutiny)


SWISH
Vnitřní konflikt


Visual squash
Vnitřní nastavení


Map Accross

Změna přesvědčení

Řetěz dokonalosti
Stanovení cíle / práce s cílem


 • Landscape

 • Neurologické úrovně
Pozice vnímání


 • 3 Pozice vnímání / 4 Pozice vnímání / 5 Pozic vnímání
Disney Strategie


 • Jak pro jednotlivce tak také pro tým
Hypnóza


N-krokové přerámcování

Healer Within
Odstraňování fóbií


 • Invaze

 • Svatyně
Osobní průlomová schůzka

Různé druhy Přerámcování

Jiný Cíl

Metafory

Hodnoty a kritéria

Práce s metaprogramy

Metoda S.C.O.R.E pro integraci hodnot nebo řešení problémů pomocí dodatečných informací

Prezentování prostřednictvím NLP

Re-Imprinting

Modelování chování někoho jiného


Týmový koučink

Setkání hráčů v týmu


 • Akcenty jsou zábavné
 • Zvířecí Magnetismus
 • Poznat sebe sama
 • Životní mapa
 • Tiché interview
 • Počasí je...
 • Thumb Ball
 • Jaký je zdroj mé energie
 • Pracovní styly
Vytvoření pozitivní týmové kultury


 • Slepá procházka
 • Diskuse versus dialog
 • Feetza, Feetza!
 • Vtipný obličej
 • Hrůzostrašná, bílá a stížnost
 • Pan a paní Wrightová
 • Naše týmové pořadí
 • Tlačit
 • UFO koule
 • Co je v krabici?
 • Ano, ale...
Tvorba společné vize


 • Mosty k úspěchu
 • Filmové plakáty "Uvidíte brzy!"
 • Dejte to na stůl
 • V pořádku
 • Všímej si mezer
 • Týmový obrázek
 • Pojmenujte věštce
 • Co skutečně chceme?
 • Ano!
Vyladění společného plánu


 • Marshmallow výzva
 • Projděte
 • Představ si toto!
 • Rychlost řazení
 • Nejvyšší věž
 • Kde je řízení?
Práce na společném plánu


 • Všichni za jednoho
 • Zlomené čtverce
 • Jít
 • Citrony na limonádu
 • Červená nebo černá
 • Přilnutí k cíli
 • Co se děje na cestě
 • Kdo, já?
Zůstat motivovaný


 • Abecední prostorová stopa
 • Prohoz s balónkem
 • Gravitační nálepka
 • Cesta k úspěchu
 • Příběh týmu
 • Doprava
Slavíme společně úspěch


 • Počítej se mnou
 • Oslavuj
 • Slav s někým
 • We Rock
Transformace našeho týmu


 • Sekvence šest
 • páska přes oči
 • Soustředné koučování
 • Posun vpřed k úspěchu
 • Chůze v lajně
 • Co je uvnitř
Formování týmů


 • ​​​​​​Reklama na druhého
 • Guinessova kniha
 • Sen
 • Tipovačka
 • Responsibility Chartering
Storming týmů


 • Sabotér
 • Zaťatá pěst
 • ZV sám sobě
 • Krátké věty
Normování týmů


 • Dohoda o spolupráci
 • Comunikační plán
Vykonávání týmů


 • Metafora plachetnice
 • Děkuji a prosím
 • Start-Stop-continue
 • Klasický debriefing
 • Sošky oskarů
 • Kruh, čtverec, trojúhelník

Agilní koučink

Retrospektivy: Nastavení týmu


 • Zapojení týmu
 • Zaměření se na téma
 • ESVP (Průzkumník, Zákazník, Cestovatel, Vězeň)
 • Tvorba dohody
Retrospektivy: Získání dat


 • Časová osa
 • Trojitý niklák
 • Barevný puntík
 • Šílený, Smutná a Rád
 • Hlední silných stránek
 • Histogram spokojenosti
 • Týmový radar
 • Líbí se, líbí se mi
Retrospektivy: Vytvoření pohledů na věc


 • Brainstorming
 • Silová analýza
 • 5 Proč
 • Rybí kostra
 • Vzory a změny
 • Report pomocí syntézy
 • Identifikace témat
 • Matice znalostí
Retrospektivy: Co dělat dál


 • Hra plánování retrospektivy
 • SMART Cíle
 • Kruh otázek
 • Krátké předměty
Retrospektivy: Uzavření Retrospektivy


 • +/- Delta
 • Ocenění
 • Měření teploty
 • Pomoc, zabraň, hypotéza
 • Návratnost investovaného času (ROTI)
Průběžné aktivity


 • Dávání zpětné vazby
 • Řešení konfliktů prostřednictvím NVC
 • Vytvoření dohody / obdobně v nastavení týmu
Vedení změny


 • Experiment změna
 • Vlastnictví změny
 • 5 Proč
 • Vytvoření podmínek pro učení
 • Facilitace změny
Tvorba Agilního týmu


 • Nastavení důvěry
 • Tvorba týmového prostoru
 • Rozdělení týmu
 • Oslava úspěchu
Denní StandUp


 • Od týmu pro tým
 • Nastavení času
Vyjasnění co vlastně vytvořit


Karty uživatelského příběhu
Plánování


Plánovací Poker
Kvalita


 • Definice DONE
 • Příprava DEMO produktu

Hypnóza

Relaxační a aplikovaná hypnóza


 • Relaxace
 • Vhodné sugesce
Zmírnění bolesti


 • Fyzické (zmírnění)
 • Migrény (zmírnění)
Zvýšeni sebevědomí a sebedůvěry


 • Zlepšení rozhodováni
 • Zlepšení odhodlání
 • Osobní změna
Snížení nervozity a stresu


 • Redukce stresu
 • Meditativní trans
 • Relaxe
Zlepšení koncentrace


 • Paměť
 • Koncentrace
 • Čtení / slovíčka
Práce s časem a cíly


 • Časová regrese
 • Stanovování cílů
 • Prezenteace a obchodní dovednosti

Ostatní

Zpracování osobních údajů / směrnice GDPR


Zpracování osobních údajů Projecoach a ochrana osobních údajů EPPM Services s.r.o.
Klient webináře koučování - souhlas se zpracováním osobních údajů


Klient webináře koučování jako subjekt údajů tímto ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uděluje souhlas správci údajů se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:

 • Jméno, Příjmení, E-mailová adresa

pro účely vedení databáze na zasílání informací o webináři:

 • potvrzení, poděkování, připomínky o blížícím se akci, o změně akce v případě překroční počtu účastníků, o zrušení akce, o ukončení akce.

Klient webináře koučování má právo:

 1. požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Klienta webináře koučování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování,
 2. odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 3. podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce údajů: Projecoach.cz / EPPM Services s.r.o , web: http://cz-www.eppm-services.com/gdpr , Kontaktní e-mail: info@projecoach.cz

Krize2020

V krizi pomáhám!


Co je předmětem služeb:

Po dobu trvání epidemické krize v rámci volných kapacit, nabízím Koučink (Virtuální Individuální Koučink) a Mentoring (Virtuální Mentoring PM) online konzultace ZDARMA, kód kupónu: Krize2020. Jedná se o pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pracovníkům v první linii formou sezení po náročných směnách…

Národ sobě!

Podmínky spolupráce:

Co je cílem spolupráce:

 1. Poskytnout podporu, kde pracovník první linie, může sdělit své myšlenky, emoce a zážitky.
 2. Poskytnout občanům možnost si s někým promluvit o tom, co se děje, co aktuálně prožívám a co řeším.
 3. Formou rozhovoru, získát jiný pohled na svou situaci
 4. Možnost v bezpečném prostředí, v klidu s někým opravdu nezaujatým, ujasnit si své priority a potřeby a cíle

Jakoukoliv zpětnou vazbu mi prosím zasílejte na info@projecoach.cz #projecoach

Dělám co můžu #delamcomuzu

V případě potřeby dalších profesionálních kontaktů pro Kladno:

Pomoc pro seniory a informační linka pro občany, kteří vědí o osamělém seniorovi nebo o někom, kdo potřebuje pomoc: 601 139 139 (po–pá 7:00–15:00)

Linka důvěry Kladno pro celou populaci: 312 684 444, 777 684 444 (nonstop), audiochat prostřednictvím Skype: linka.duvery.kladno ( 8:00 - 20:00 každý den), E-mailové poradenství: poradenstvi@ldkladno.cz

V případě že cítíte, že je váš psychický stav skutečně závažný…

(bojím se že ublížím sobě či druhým, mám silné obavy o svůj život, myslím že se zblázním, slyším hlasy čí mám vidiny, mám silné zdravotní potíže, nacházím se v nebezpečné situaci).

V takovém případě neváhejte a co nejdříve volejte na Linku psychické pomoci: 116 123 (NONSTOP a ZDARMA).

Pokud je linka nedostupná, obraťte se jiné krizové linky které jsou v provozu.

 
KONTAKT

www.projecoach.czwww.projecoach.eu

info@projecoach.cz

+420-724-950-998

 

EPPM Services s.r.o.

nám. 14. října 1307/2,

Praha 5, Smíchov,

PSČ 150 00

IČ:        24149004

DČ:      CZ24149004

services@eppm-services.com

Značka projecoach.cz a projecoach.eu je součástí EPPM Services s.r.o.

 • Xing - Black Circle
 • RSS - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon

© 2020 by Projecoach.eu, EPPM Services s.r.o.