top of page

4. inspirace - 3 knihy o koučinku a pro kouče

Aktualizováno: 22. 10. 2023

Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo – na to jsou všechny ty knihy v knihovnách.“ - Thomas Alva Edison


1. Kniha: 📖 Technika Mindfulness, Jak se vyrovnat duševní prokrastinace pomocí VŠÍMAVOSTI a BĎELÉ POZORNOSTI od Gill Hassonové


Gill Hassonová je kariérní koučka, která školí, píše a koučuje. Jako lektor pracuje na volné noze a zaměřuje se na vzdělávání dospělých. Učí řadu kurzů se zaměřením na osobní rozvoj, asertivitu, komunikační dovednosti, nebo zlepšování psychické odolnosti.

Jako kariérní koučka čerpá ze zkušeností, kdy na Univerzitě v Sussexu pracovala se studenty, kterým poskytovala vedení při dosažení jejich potenciálu a hledání práce, která je pro ně ideální.


Kromě psaní knih, kterých napsala více jak 16 na témata komunikačních dovedností, emoční inteligence nebo asertivity se věnuje psaní článků o osobním rozvoji, sebezdokonalování. Nejvíce publikuje pro časopisy Psychologies a Natural Health.

Ke knize:Zažíváte často emoce jako pocit viny, žárlivost, vztek – ale když je prožíváte, tak si je neuvědomujete? Často bojujete s nedostatkem motivace a silné vůle? Často cítíte napětí? Běží vám v hlavě většinou nonstop nějaké myšlenky a hodnocení lidí a událostí?

Pokud na otázky odpovíte ANO, potom je kniha pro vás ideální. Ale to samé platí i když odpovíte záporně, protože se dozvíte nové informace a techniky, které jste dosud neznali. Z pohledu koučinku mohu dodat, že naprostou většinu témat, řeší kouči s klienty a tato kniha jim nepochybně rozšíří obzory a možnosti aplikace.

Kniha popisuje v několika kapitolách cenné informace pro praktikování Mindfulness (nebo jinak všímavosti). V první části popisuje mindfulness a jak ji vytvořit. Ve druhé části jsou popsané zajímavé techniky pro praktické použití.

Část první: Co je to ta mindfulness, nebo také všímavost

1. Proč být všímavý

2. Na cestě k mindfulness – všímavému myšlení

3. Všímavost k myšlenkám a pocitům

4. Všímavost a fyzická aktivita

Část druhá: Všímavost v praxi

5. Zvládání vzteku, starostí, úzkosti a pocitu viny

6. Všímavostí k sebeúctě: Sebevědomí, sebeúcta a osamělost

7. Všímavost a motivace: Cílevědomost a síla vůle

8. Všímavost k druhým lidem: naslouchání, zvládání kritiky, odpouštění, přesvědčování a motivace

9. Všímavost v pracovním životě: Pohovory, schůzky a prezentace


V čem je kniha dobrá?

Jednotlivá cvičení a kapitoly si můžete upravit pro své potřeby v koučinku s klientem. Řekl bych, že pokud ovládáte techniky uvedené v této knize jako klient, nepotřebujete koučink. Například v kapitole při popisu všímavosti k vlastním emocím popisuje:

Příště až budete prožívat nějakou emoci – například vztek, radost, pocit viny nebo hrdosti –, zkuste si uvědomit všechny její složky. Můžete začít tím, že si začnete uvědomovat jakékoli fyzické známky nebo pocity: odkud konkrétně ten pocit vychází? Zrychlený tep, nával horkosti, pocení, svalové napětí, svírání žaludku, třes; tyto změny dodávají emoci na síle. S troškou tréninku se můžete naučit si tyto signály uvědomovat.

Toto je přeci klíčová věc v koučinku (používají ji kouči s dlouholetými zkušenostmi), používá se v somatickém koučinku, NLP ale i hypnóze.


Osobně jsem si většinu cvičení upravil a aplikuji jak pro osobní potřebu tak při koučinku.

Kde má kniha nedostatek?

Největší problém vnímám v překladu některých pasáží. Například „Splývání mysli“… no nevím, proč nepoužít zaběhlý termín FLOW… atp.


V případě, že budete preferovat anglickou verzi, přečtěte si: MINDFULNESS, BE MINDFUL. LIVE IN MOMENT. Gill Hasson

Využíváte techniky Mindfulness ve vaší praxi kouče?


2. Kniha: 📖 Stop Saying Youre Fine od Mel Robbins


Mel je Americká autorka knih a motivační řečník jak v různých show, tak například TEDx. Její popularitu zahájila práce pro stanici CNN. Před CNN pracovala jako právník a advokát, právní analytik a má doktorát z práv. V roce 2011 vydala knihu: Stop Saying You’re Fine: Discover a More Powerful You. Na TEDx 2011 upoutala pozornost „pětivteřinovým pravidlem“ které následně zpracovala do druhé knihy vydané v roce 2017: „The 5 Second Rule: Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage“.

Osobně jsem četl anglickou verzi knihy “Stop Saying You’re Fine“, kterou jsem si pořídil na iBooks.
Každý den svého života máte možnost zůstat tam, kde jste, nebo posunout svůj život novými směry. Otázka zní: Zmobilizujete se a začnete něco dělat, nebo budete dále čekat a oddalovat moment, než dosáhnete radosti, spokojenosti a naplnění, které si zasloužíte?

Ke knize:

Kniha je rozdělena do tří základních částí, které vás provedou danou problematikou.

Část 1: Proč nedostáváte to, co chcete?

Část 2: Metoda, jak se stát mocným a získat to co chcete.

Část 3: Nalezení energie k udržení toho, co chcete.


Některé zajímavé postřehy:

Každá nová akce, kterou provedete, a každý pozitivní krok, který podniknete ke změně, vám poskytne inspiraci a energii k provedení dalšího kroku. Každá pozitivní akce vytváří hybnou sílu pro další akci. Když začnete budovat dynamiku, vytváříte stroj s neustálým pohybem, který vám dá dostatek energie, abyste mohli čelit další výzvě!

Díky modernímu životu se cítíte zaseknutí – stojíte v životě na jednom místě


Například, rozhodnutí, která kdysi byla mocnými symboly vašich úspěchů, začnete vnímat jako moment, kde jste se stali obětmi těchto rozhodnutí. Namísto toho, abyste viděli, co vám nová práce přinesla, začnete přemýšlet o všech dalších pracovních místech, které jste si tímto rozhodnutím odřízli. Tyto vnitřní a vnější síly posilují a udržují pocit uvíznutí. Nejistota způsobená ekonomickým podnebím, kombinovaná s pastí každodenní rutiny a pocitem oběti z nerealizovaných snů, to vše vytváří kouzelnou iluzi, že vám chybí kontrola nad vašim životem.


Pocit uvíznutí se liší od krize! Když čelíte krizi, váš život se zhroutí všude kolem vás. Krize nastává ve chvíli, kdy najdete e-mail od tajného milence svého manžela nebo od vašeho šéfa, že jste vyhozen, nebo když doktor říká: „Je mi líto, je to maligní.“ To je krize, a to, co cítíte, není uvíznutí. Cítíte paniku!

Když jste v krizi, váš život se změní, ať se vám to líbí nebo ne. Vaším hlavním úkolem je, jak tuto změnu zvládnete. Ale když uvíznete, hlavním úkolem je rozhodnout, zda se vůbec změníte. Úkolem je najít schopnost tváří v tvář ohromnému odporu vytvořit malou změnu ve vašem životě a stavět na ní.


Navzdory tomu, čemu věříte, nemůžete vůbec dobře předvídat co se stane. Stovky výzkumných experimentů prokázaly, že váš mozek neustále přeceňuje, jak „něco“ způsobí, že se budete cítit zle nebo špatně. Díky tomu, když se něco pokazí, se nikdy nebudete cítit tak špatně, jak očekáváte.


Existuje pět mentálních stěn, kterým se nevyhnete, když se pokusíte získat to, co chcete:

  • Pocit odmítnutí

  • Pocit ohromení

  • Pocit demotivace

  • Cítíte se jako podvodník

  • Pocit odrazení

V knize je rozveden způsob jak s těmito pocity správně pracovat.

Na závěr kniha v dodatku nabízí 8 pravidel, která vám pomohou se změnou.

V čem je kniha dobrá:

  • Obsahuje praktická cvičení a myšlenky

  • Řeší nadčasově otázky, které potká téměř každý v této komplikované době


V čem má kniha nedostatek?

  • Asi moc obsáhlá se spousty příkladů je napsaná pro americké publikum, ne pro člověka, co již spoustu informací zná.


3. Kniha: 📖 Studying The Inner Game of Work, T.Gallwey


T. Gallwey byl v roce 1960 kapitánem tenisového týmu Harvadovy univerzity. V 70. letech se naučil meditační techniky gurua Prem Rawata z organizace Divine Light Mission. To mu podle jeho slov pomohlo zlepšit schopnost koncentrace takovým způsobem, že to zlepšilo i jeho hru. V článku v The New York Times z roku 1973 popsal svůj objev Prem Rawata a své rozhodnutí k životu v ášramu a celibátu. V roce 1997 věnoval svou knihu The Inner Game of Tennis právě Prem Rawartovi.

The Inner Game (Vnitřní hra) je založena na principech, ve kterých jednotlivec používá nekritických pozorování klíčových momentů, za účelem co nejpřesnějšího pozorování. Pokud jsou pozorování precizní, tak se tělo pozorovatele samo přizpůsobí, aby podalo co nejlepší výkon.


Obsah Knihy:

1 Lepší cesta ke změně

2 Vnitřní hra potkává korporaci America

3 Zaměření pozornosti

4 Cvičení zaostření

5 Redefinice práce

6 Od konformity k mobilitě

8 Přemýšlet jako CEO

9 Koučování

10 Inherentní ambice


Velmi zajímavé video:

Inner Golf with Tim Gallwey, how to quiet Self 1 before your next round!
Nebo zajímavé interview pro Asociaci Koučinku - Tim GallweyNěkteré zajímavé postřehy jsme také presentovali na ICW2019 webináři společně s Jarmilou Doubkovou, ACC (http://www.uspesnykoucink.cz/)Kniha a techniky Vnitřní hry patří k základní výbavě moderního kouče. Hned v úvodu je zřejmé proč to tak je. T.Gallwey popisuje dvě pozorování, která byla základem pro vytvoření konceptu vnitřní hry:

  1. První je, že téměř každý, kdo ke němu přišel na lekci, se velmi těžko snažil opravit nějaký aspekt své hry, který se mu nelíbil.

  2. Druhým je, že relativně bez námahy, došlo změnou k lepšímu došlo, když se přestali tak usilovně snažit a důvěřovali své schopnosti poučit se ze svých vlastních zkušeností.

Knihu a myšlenky v ní doporučuji všem koučům #projecoach44 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page