top of page

ICW 2020 - "take aways"

Aktualizováno: 22. 6. 2023

V rámci členství ICF jsem tento rok podpořil akci Mezinárodního týdne koučování (#ICW2020). Tento ročník byl v mnoha ohledech výjimečný. Akce má v Čechách již 10-letou tradici a konala se v roce, kdy Mezinárodní federace koučů (ICF) slaví pětadvacáté narozeniny a její česká pobočka ICF ČR výročí patnácté. ICW probíhalo v době COVID19, kdy platila v ČR různá omezení a bylo problematické organizovat veřejné akce. Své postřehy, čím mě tato akce obohatila a co mi vzala jsem shrnul v následujícím textu.

Co je ICW?

International Coaching Week je týden zaměřený na propagaci profesionálního koučování. Cílem tohoto týdne je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink a jak výrazný posun může vnést do života každého z nás. Každoročně jej vyhlašuje Mezinárodní federace koučů (ICF), v České republice je organizován ICF ČR. V ČR proběhl ICW2020 v týdnu od 4. do 10. května 2020.


Co jsem tento rok realizoval?

 • Od 14.února 2020 jsem se zapojil do organizačního týmu ICW2020 s cílem podpořit kouče zapojené do ICW.

 • Pro-bono koučování a vzdělávání veřejnosti.

Fakta a čísla, která nejsou vidět:
Celkem jsem na aktivitu ICW 2020 dal 44 hodin, svého života.


Virtuální koučovací zóna

Standardní sezení 30 minut na to, abyste otevřeli, případně i vyřešili své téma nebo se jen zeptali na vše, co Vás na profesionálním koučinku zajímá. Široká veřejnost měla možnost setkat se s profesionálním koučem certifikovaným ICF, vyzkoušet si sílu a hodnotu efektivní metody koučování v ICF koučovací zóně, která byla doprovodným programem ICW2020 – celosvětově vyhlašovaného profesní organizací koučů ICF.


Koučink a hypnóza


Seznámení veřejnosti s koučinkem ve vztahu k hypnóze. Jak může zkušený kouč rozšířením svého portfolia o hypnózu plně využít zdroje klienta k naplnění cílů koučování. Webinářem provázel PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Martin je zkušený klinický psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut.


The Window Towards Me


How can techniques like Johari window or Points of You help with transformation from where you have been to where you want to be or where you dream of going?


Zoom webinar with Luiza Stefan ACC. Luiza is Coach and Facilitator.NLP Koučink v praxi

Jaké je místo neurolingvistického programování (NLP) v řízení, komunikaci, jednání s lidmi, motivování, ovlivňování nebo modelování za účelem dosažení vynikajícího výkonu a úspěchu? Webinář NLP formou prezentace, diskuze a jejich praktického využití společně s Mgr. Danielem Tylšem, který je psycholog, lektor, kouč, certifikovaný master neuro-lingvistického programování.Co mi to přineslo, co jsem objevil?

S ICW2020 se začalo oproti minulému roku později. I když jsem plánoval minimální účast a zaměření se na jiné oblasti, situace kolem COVID19 změnila úplně vše. Udělal jsem tedy změnu a zapojil jsem se částečně do organizačního týmu. Tým ICW2020 měl několik výzev:


Co bude tento rok na ICW2020?

 • Do poslední chvíle to vypadalo, že nebude vyřešený obsah ICW2020. Model, který nějak fungoval do roku 2019 spočíval v tom, že se nalezl hlavní partner a kouči vytvořili koučovací zóny u dalších partnerů, popřípadě v místě, kde to bylo možné tak aby v daném termínu a místě koučovali.

 • Řešení: Změna ICW spočívala v otočení nastaveného mechanizmu. Nabídněme akce klientům přes web ICW2020 podobně jako na konferenci. To ovšem znamená, mít připravené kouče, změnit jejich myšlení, podpořit je v aktivitě virtuálního koučování, zajistit marketing a propagaci.

Přesune se termín na podzim?

 • Nejistota, způsobená okolnostmi COVID19 mohla termín ICW2020 přesunout na podzim, spolu s oslavou ICF25.

 • Řešení: Přesvědčit tým a vytvořit podmínky, které využijí moment oslav i v jiných zemích. Jaké příležitosti máme, díky daným omezením?

Když nebude možnost dělat osobní setkání s klienty, jak se bude postupovat?

 • Nastavení předchozích ICW bylo v mnoha aspektech postaveno na osobním kontaktu.

 • Řešení: přesunout a připravit kouče na virtuální svět formou vzdělávacích aktivit – webinářů.

Nový web, který ICF CR vybralo jako novou společnou platformu.

 • Historický ICW web má sice lepší možnosti prezentace, ale v minulosti vykazoval nespolehlivost a byl na odděleném řešení

 • Řešení: využít nový web „eagle“ jako vstup pro ICW2020. Zavedení webu ale nese nemalá rizika (neznalost ovládání, vzdálená administrace, nové postupy), která bylo nutné ošetřit.

Kouči a jejich úroveň znalostí ve virtuálním prostředí

 • Většina koučů se prezentovala jako virtuálně zdatná, realita byla ale v mnoha ohledech tristní. Důvodem byl jak věk některých koučů, tak humanitní zaměření a jakýsi status, který nechtěli oproti okolí pokazit. Výstup z komfortní zóny je také pro kouče problém, podobně jako pro jiné lidi.

 • Řešení: Připravit kouče na změnu, formou školení, využitím virtuálních technologií. Zapojit kouče do procesu. Vytvořit dobrovolné bezpečné prostředí, kde si mohou vyzkoušet, získat znalosti, zeptat se atp.

Nestabilní organizační tým

 • Na začátku nebylo zřejmé, jaký tým vlastně bude k dispozici

 • Řešení: tady pomohl čas,


Nová vedoucí ICW

 • V ICW2020 byla nová vedoucí týmu ICW. Tým se musel připravit na jiný styl vedení, podporu a organizaci.

 • Řešení: podpora nové vedoucí týmu ICW, transparentní zpětná vazba, doporučení, realizace některých korků

Co bych udělal jinak a změnil, co bych nechal?

Co bych příště udělal jinak:

 • Postavil bych ICW více na marketingu

 • Vytvořil bych komunikační plán a více jej delegoval na členy v týmu.

 • Zapojil bych kouče, kteří mají program a chtějí něco nabídnout. Neobsazoval bych „prázdné“ kouče. Když není za koučem program, nevím, proč je v nabídce

 • Dal bych termín, do kdy je možné se přihlásit jako kouč na ICW. Několik klientů mi sdělilo, že neví, co vlastně v týdnu je, protože se obsah v průběhu měnil. S takovou změnou se dá špatně dělat propagace.

 • Nový web bych asi nepovolil, popřípadě bych jej schválil, pokud by web byl v provozu alespoň 2 měsíce před ICW2020. Toto byl dle mého názoru největší hazard.

 • Udělal bych workshop, k rozhodnutí, jak postupovat v případě COVID19 s ICW2020. Toto byl další problém. Chyběl maják, kam se chceme dostat.

 • Čas pro vyškolení koučů bych využil jen na tento formát, tak aby kouči mohli pracovat virtuálně.

 • Zpětná vazba z ICW2020

Co bych udělal stejně:

 • Příprava a školení koučů jako start do virtuálního světa

 • Pravidelná komunikace týmu

 • Páteční příprava týmu

 • Komunikace s okolím (partneři, FB skupina, LN, atp.)

 • Zapojil bych více sympatizanty a zužitkoval jejich podporu

Osobní zjištění?

 • Uvědomil jsem si, jak dobré je mít různorodý tým, každý se opravdu hodí na něco jiného. Oblasti, které jsem neřešil, byly dobře zjištěny kolegy.

 • Vyhovuje mi nastartování nových aktivit,

 • Umím odhadnout situaci s výhledem několika měsíců a vytvořit a naplnit vizi

 • Umím zapojit přednášející a vytvořit webináře s různými lidmi a v mezinárodním prostředí. Tato aktivita byla nejvíce tvořivá a bavila mě.

 • Při stanovení cíle, na kterém participuji, mi může uniknout jiný podstatný cíl. Musím lépe pracovat s prioritami.

Šel bych do toho znovu?

 • Ano, ale v dalším ročníku, se chci zapojit již jen jako kouč. Láká mě možnost mezinárodní spolupráce, podpory napříč EU.

 • Organizační zajištění, přípravu zázemí a podporu koučů určitě zvládne někdo jiný z nových členů ICF CR.

31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page