top of page

ICW 2019 - "take aways"

Aktualizováno: 5. 8. 2021

V rámci členství ICF jsem využil možnost být aktivním členem každoroční akce s názvem Mezinárodní týden koučování (ICW). Své postřehy, čím mě tato akce obohatila a co mi vzala jsem shrnul v následujícím textu.

Co je ICW?

International Coaching Week je týden zaměřený na propagaci profesionálního koučování. Cílem tohoto týdne je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink a jak výrazný posun může vnést do života každého z nás. Každoročně jej vyhlašuje Mezinárodní federace koučů (ICF), v České republice je organizován ICF ČR.


V ČR proběhl ICW2019 v týdnu od 13. do 19. května 2019.


Profesionální kouči z celého světa nabízejí v tomto týdnu své aktivity bez nároku na honorář, propagují filozofii a přínosy koučování podle standardů ICF a seznamují veřejnost s rozdíly mezi profesionálním koučováním a tím, co se za koučování často vydává.


Během tohoto týdne má každý možnost zažít účinek koučování na vlastní kůži. Zájemci o tuto zkušenost z řad veřejnosti si mohou vybrat některou z akcí v našem kalendáři. Obecně prospěšné společnosti, firmy a další instituce z celé České republiky mají možnost uspořádat ukázkovou koučovací akci pro své klienty nebo zaměstnance ve svých prostorách.


Co jsem si vybral

Rozhodl jsem se:

  • aktivně participovat v přípravném týmu uvnitř ICF,

  • být aktivním koučem pro některé klienty.

Abych nebyl ve střetu zájmu (to asi těžko někdo pochopí, ale chtěl jsem mít odstup), partnery akce ICW, které se mi podařilo oslovit jsem osobně nekoučoval, ale nabídl jsem je jiným koučům.

Rámcový plán akce ICW vypadá následovně:

Fakta a čísla, která nejsou vidět:
Jako spoluorganizátor ICW2019 jsem zajistil 3 partnery:

  • EPAM Systems: 1x4, 1WS

  • CMZRB: 2x4, 1 WS

  • Itelligence: 1x4, 1WS

U partnerů se podařilo obsadit 4 kouče, proběhly 3 workshopy o koučinku a s koučinkem se seznámilo na sezeních v koučovacích zónách více jak 15 účastníků.Celkem jsem na aktivitu ICW 2019 dal 106 hodin, svého života. Pozn. nezohledňuji náklady ušlé příležitosti (čas kdy místo u platícího zákazníka jsem u klienta... probono)


Co mi to přineslo, co jsem objevil?


1. V koordinačním týmu ICW, jsem poznal nové kolegyně a kolegy, se kterými jsem úzce spolupracoval. Viděl jsem, jak pracují, jak tvoří, jak přispívají, jak komunikují a jak se interagují s týmem. Na začátku schůzek jsme používali Zoom free verzi, která nás nutila ukončit jednání asi po 40 minutách, následně po urgenci na výbor společenství, jsme získali plnou verzi, bez omezení. Politiku, jsme nechali za dveřmi a na koordinačních schůzkách to mělo tah na branku. Pro práci jsme využili nástroje facebooku, zoom a kanbanflow. Z velké části se nám podařilo přiblížit agilnímu řízení týmu, ale jako všude jinde i zde jsme některé lidi pro plné využití agilních přístupů nepřesvědčili. Osobně to bylo pro mě poučné a inspirující.


2. Podpora skupiny členů ICW byla zajímavá jak z hlediska náplně, tak komunikace. Komunikace byla poučná hned z několika oblastí. Využili jsme podporu videokonferencí a webiánřů, facebooku. Osobně nejsem fanda Facebooku, ale nic lepšího jsme nenašli. Reakce členů skupiny byla velmi pozitivní a myslím si, že v budoucnosti je toto cesta, jak zvýšit angažovanost členů obecně.


3. Při oslovování partnerů jsem zjistil několik věcí:


a. Velké poradenské společnosti mají o podobnou aktivitu ICW zájem, je však nutné je do toho zapojit co nejdříve. Dva/tři měsíce před akcí je málo, mají již naplánované aktivity.


b. Pro některé potenciální partnery to bylo více obchodní. Zajímavé bylo, že chtěli být partneři jen pokud dostanou kouče, kterého si vyberou, což bylo proti duchu této akce.


c. Hodně firem, které jsem kontaktoval a na veřejnosti se prezentují jako progresivní podporující atp. neodpověděli, popřípadě se schovali do ulity. Ve většině případů jsem kontaktoval zástupce HR nebo vzdělávání. Chcete spolupracovat se společností, nebo pracovat pro společnost, kde není manažer ochoten odpovědět na seriózní nabídku? Já moc ne, osobně jsem si pročistil seznam kontaktů …


d. Zjistil jsem, že hodně koučů mělo na firmy, které jsem kontaktoval vazbu (ověřeno přes linkedin) ale nijak nepomohli při ICW organizaci, nezajímalo je to.


e. Při oslovování partnerů jsem vylepšil způsob kontaktování (CRM, sledování stavu reakcí na poptávku). Pro zlepšení obchodních aspektů jsem využil koučink od kolegů (koučování a triady na školení Erickson se zužitkovalo). Dále jsem si zpracoval kontaktní template podle typu partnera a snažil se automatizovat co šlo.


f. Poprvé jsem zažil, že poskytovatel služeb odpojil web (ICW2019) z důvodu zavirování, a to včetně emailových schránek. Odpojení probíhalo v době, kdy jsem komunikoval s partnerem o možné spolupráci. Nevím, jestli mi to nezkomplikovalo získání partnera.


4. Při hledání koučů k partnerům nebo pro aktivní zapojení do ICW:


a. Čekal bych, že pokud již existuje reálný partner, bude hledání kouče a jejich propojení jednoduchá věc. Velký omyl. Někdy to vypadalo až komicky a hlásili se lidé, kteří s ICF neměli nic dočinění.


b. Najít kouče co má certifikaci ICF a je členem ICF se stává oříškem. Existuje spousta koučů, co hrají takovou hru: jsem certifikovaný, ale nejsem členem ICF… a pokud by to šlo, chtěl bych (vy)užívat možnosti ICF jako ty ostatní co platí členství (které je zatím 245+70 USD). Co je na tom zvláštní? Když jste certifikován dle ICF tak se zavazujete dodržovat etické standardy, nebo ne? A podle mého názoru, takové chování etické moc není. Už to, že se povolilo participovat na této akci dvakrát po sobě bez členství v ICF, vnáší mezi členy zmatky, nejasnosti, a především pro ty, co platí členství, tak je to demotivuje. Doufám, že se s tím něco příště udělá.


c. Co mě zarazilo asi nejvíce, bylo to, že někteří kouči/koučky doslova podvádí. Uvádí na svých stránkách (buď webové, nebo linkedin, nebo fb) buď certifikaci nebo členství nebo oboje a při tom vědomě lžou. V databázi ICF neexistují, dá se to jednoduše ověřit. A pokud se ptáte, jestli se takoví lidé snažili na ICW připojit … ano i to jsem zaregistroval.


5. Webináře, soutěž, Workshop / Seminář, Koučování


a. Při přípravě webináře jsem využil vlastní licenci ZOOM. Aby byl webinář interaktivní, využili jsme možnost poolu a otázek v chatu, na které jsme odpovídali. Zjistil jsem, že pool nefungoval pokaždé správně. V posledním webináři jsem dokonce neviděl, jak účastníci hlasovali. Kdybych nedal práva na co-hosta, tak bych si myslel, že nikdo nehlasoval. Poučení: Je potřeba si vždy ověřit dostatečně dopředu, že je vše nastaveno v ZOOM jak má a opravit problémy dle potřeby. Zjistil jsem, že otázky k poolu patří jen k danému webináři (i když jsou to kopie)


b. Soutěž pro podporu ICW byla připravená a prezentovaná na sociálních sítích a webu. Zajímavé je, že i když byla vidět návštěvnost stránek, nenašel se nikdo, kdo by ceny vysoutěžil. Doposud mi není jasné, kde se stala chyba a co by se mělo udělat jinak. Zůstává to záhadou.


c. Příprava Workshop pro klienta byla náročná v tom smyslu, že jsme se rozhodli klientovi dát skutečný zážitek než formální prezentaci o tom, co je koučink. Workshop byl z našeho hlediska vynikající a splnil účel. Po diskuzi s klientem jsme zjistili, že byl partner překvapen a že se někteří lidé necítili dobře, protože nebyli ve své komfortní zóně. Ano o tom je koučink, zažít situaci a ponaučit se tak abych to aplikoval v životě. Musím říct, že jsem se ponaučil, příště takovou akci lépe zpracuji a vykomunikuji i když se nebude jednat o mého partnera.


d. Koučink – ačkoliv jsme měli zarezervované klienty docházelo k tomu, že buď nepřišli, nebo se dostavil někdo z lidu na poslední chvíli. Vtipné bylo i to, že se někteří koučové z jiných škol, šli nechat koučovat, aby zjistili, jak to mají dělat a na co se mají soustředit. S organizací a zjištěním klientů tedy musíme něco udělat. Je opravdu smutné, když koučové investují svůj čas, přípravu, dělají něco probono aby ukázali, co umí a klient nedorazí. Mám pocit, že si někteří říkají, co nic nestojí, za nic nestojí. V tomto se příště musíme zlepšit, sám jsem tuto situaci zažil a nehodlám ji často opakovat.


e. Návštěva přednášky mého kolegy. Vynikající téma, velmi kvalitní prezentující, dokonce by člověk řekl, že i místo je ideální. Univerzita, na které se připravují budoucí učitelé. Smutné, že zájem ze strany studentů byl tak nízký.


6. Zpětná vazba / Dotazníky


a. Zpětná vazba elektroniky fungovala velmi efektivně a řekl bych bez problémů. Jestli se objevilo několik jedinců, kteří nevěděli, jak vyplnit dotazník, tak dostal odkaz na web popřípadě byl postup vysvětlen.


b. V rámci zpětné vazby jsme sledovali jak koučované, tak partnery. Metoda byla obdobná.


Co bych udělal jinak a změnil, co bych nechal?


Co bych příště udělal jinak:


a. Vyjasnil bych termín ICW dopředu / ideálně bych doporučoval, aby na konci jednoho ročníku ICW byl už známý termín pro příští rok. Tento termín se dá zakotvit partnerům mnohem snáze.


b. Začal bych připravovat akci mnohem dříve než v únoru, a to především z důvodu získání velkých partnerů.


c. V rámci zadávání koučů pro ICW, bych udělal úpravy ve workflow:

i. Součástí zadání kouče by byly tyto informace (potvrzení členství v ICF – platnost do kdy a úroveň certifikace – platnost do kdy)

ii. Doplnil bych tam jako povinnou informaci, proč se chci zúčastnit akce a jak se ni těším) Uvedené informace jsou součástí pro marketing, tak aby marketing mohl začít co nejdříve.


d. Jestliže bych zůstal na FB platformě, potom doporučuji vytvořit skupinu jen pro kouče, kteří jsou na webové stránce ICW pro daný rok. Žádné výjimky. Jen tyto kouče bychom měli obsluhovat. Zmatek v tom, kdo a proč tam patří a pak jej rušit ze skupiny mi není příjemný.


e. Partnerství bych začal hledat už na podzim tak, aby mohl vzniknout budget a plán u partnerů.


f. Komunikační plán by měl být zásadní s viditelnou zpětnou vazbou. Někdy to vypadalo jako dva světy: plán a realita úplně jiná.


g. Všichni by měli používat jen kanbanflow, nebo jiný systém, tak aby nedocházelo k nejasnostem.


h. Na začátek utvoření koordinační skupiny, doporučuji udělat pro členy skupiny společné školení nebo workshop. Mojí výhodou bylo, že jsem většinu lidí již znal, ale pro nové lidi to bylo pracné. Takže Kick Off by měl být face to face. Webinář k projektu ICW kde se předají informace, vyškolí se tým, rozdělí se role, se mi jeví pro rozběh pomalejší. Virtuálně to jde také, ale je to komplikovanější.


i. Ošetřil bych nějak web. Odpojení webu a emailu kvůli virům je rarita, kterou jsem ještě nezažil.


j. Připravil bych pro všechny kouče v balíčku, také standardní prezentaci k ICW, kterou by měli použít pro workshopy atp. Měl jsem pocit, že se někteří kouči takového semináře bojí, protože to je pracné připravit, zajistit atp.


k. Organizační tým ICW by měl mít a používat jen ICF email (navenek, vůči okolí jako organizátor). V případě že je zároveň koučem / organizátorem – na úrovni organizace a kouče to je přes osobní kontakt.


l. Investoval bych do reklamy na sociálních sítí. FB/Linkedin omezují rozesílání informací na síti, mírný poplatek v čase před akcí, by asi zvedl a zviditelnil návštěvnost.


m. Využil bych na maximum informace ze zpětné vazby. Zpětná vazba poskytla cenné informace (pro mnohou koučů bylo rozčarování, že vidí poprvé zpětnou vazbu). Bohužel práce s těmito informacemi se neobjevila v závěrečné zprávě, v případném marketingu atp. Snad poslouží příště a snad se vytěžování informací stane novou schopností týmu ICW, v opačném případě totiž nemá smysl zpětnou vazbu získávat.


Co bych udělal stejně a neměnil:


a. Rozdělení rolí v týmu je ok


b. Týdenní cally jsou ideální


c. Využití ZOOM bych ponechal


d. V případě, že zůstane FB jako platforma, potom bych byl více strukturovaný. Po určité době se v tom člověk ztrácí


Osobní zjištění?


  • Zjistil jsem, že dokáži pracovat v různorodém prostředí. Ověřil jsem si, že můžu kontaktovat nové potenciální partnery napříč sektory (a nemůžu čekat, že mi s tím někdo pomůže). Dají se aplikovat nenásilně agilní principy na tým, který je agilitou nedotčen.

  • Snadno jsem se nechal strhnout energií jakési dobročinnosti a byl jsem překvapen, že racio mi odchází za roh. Naučil jsem jednu věc, nepleťme si altruismus s blbostí, ano někteří to tak vnímali jak na straně partnerů, tak na straně kolegů koučů – naštěstí ne těch se kterými jsem byl v úzkém kontaktu.

  • Někteří kolegové mě velmi mile překvapili a tím co umějí obohatili můj život a jsem za to rád. Na druhou stranu, někteří mě zklamali a také vyděsili – ne/certifikovaní kouči, ne/členi ICF, to je u mě za hranou apod. Naštěstí to je jen malý zlomek.


Šel bych do toho znovu?


Ano. Projekt ICW2019 měl vynikající výsledky, podařilo se hodně věcí a hodně věcí jsem se naučil a poznal.


16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page