top of page

Jak na koučovací / koučinkové hodiny?

Aktualizováno: 13. 8. 2023


Koučovací / koučinkové hodiny.... tipy & rady

V případě, že chcete získat certifikaci profesionálního kouče ICF (ACC, PCC, MCC), musíte kromě mentoringu, absolvovaného školení, splnění etických kritérií nebo znalostního testu z oblasti kompetencí a etiky získat patřičný počet skutečných odkoučovaných hodin. V průběhu praxe se setkávám s mnoha potenciálními kouči, kteří nevědí, jak hodiny získat a jak je evidovat, nebo jak mají postupovat. Pojďme se podívat na některé tipy.Koučovací hodiny


Co chápeme pod koučovací hodinou:


Hodina klientského koučování je 60 minut skutečného koučování s klientem, který si najal žadatele jako kouče a ne na jinou činnost. (Mentor koučování, konzultace nebo supervize kouče není klientská hodina koučování)


Klientské koučovací sezení kratší než 60 minut se počítají jako dílčí klientské koučovací hodiny (například 30 minut klientského koučování se bude počítat jako 0,5 klientské koučinkové hodiny). Koučování musí být prováděno osobně nebo telefonicky nebo jinou hlasovou technologií.)


Druhy koučovacích hodin:


1. Placené hodiny:

 • Jedná se o hodiny koučování, za které kouč obdrží platbu od klienta (platba může být v jakékoli výši, také se může jednat o směnu zboží nebo služeb, včetně koučování výměnou za koučování)

 • Může tam také patřit interní koučink nebo koučování třetí stranou, jejichž definice uvádím níže


Tréninkové hodiny v rámci tréninkového programu nemohou být započítané do vaší klientské koučinkové praxe.

2. Pro bono hodiny:


 • Jedná se o koučování dobrovolníků / dárcovství


Kouči - supervizoři nebo kouči - školitelé nemohou v rámci vzdělávacího programu uplatňovat jako hodiny koučování

Typy koučovacích hodin:


1. Individuální klienti


Pro každého jednotlivého klienta musíte uvést:

 • Jméno a e-mailová adresa nebo telefonní číslo klienta  

 • Datum začátku a konce koučovacího vztahu  

 • Počet placených a pro bono hodin, které jste klientovi poskytli


Klienti, kteří nesouhlasí s tím, aby jejich jména byla uvedena, musí být z protokolu vynecháni. Souhlas by měl být dokumentován v souladu se všemi příslušnými zákony (např. GDPR).

2. Peer to Peer koučování


 • Peer to Peer koučování je výměna koučování mezi dvěma jednotlivci.

 • Peer to Peer koučování (mimo tréninkový program) může být evidováno jako placené nebo vyměněné koučování.

 • Peer to Peer koučování (uvnitř Recipročního Peer koučování) může být evidováno jako placené hodiny.


Koučovací hodiny v rámci tréninkového programu nemohou být použity jako podklad vaší klientské koučinkové praxe.

3. Skupinové koučovací sezení


Aby se účastník kvalifikoval jako skupinový kouč, musí vytvořit agendu a musí být interaktivní (synchronní interakce mezi koučem a účastníky). Dokumentaci jednotlivých klientských koučovacích hodin a skupinového koučinkového času je třeba provádět zvlášť na klientském koučování.

Pro skupinové tréninkové lekce dokumentujte v tréninkovém protokolu následující:

 • Jméno a e-mailová adresa jednoho jednotlivce ve skupině (nemusíte uvádět jména jiných osob ve skupině nebo název skupiny)

 • Datum začátku a konce koučovacího vztahu

 • Počet placených a pro bono hodin, které jste trénovali skupinu

 • Počet osob ve skupině (počítají se pouze skupiny 15 a méně)

Pozn: Nelze násobit časy účastníků ve skupině. Pokud koučujete 15 osob za jednu hodinu, můžete počítat pouze jednu hodinu koučování, ne 15 hodin.
Školení / výuka, koučování mentorů, facilitace workshopů apod. nelze nárokovat jako koučování klientů.


4. Koučování třetí stranou


Koučování třetí stranou je koučování, ve kterém kouč obdrží platbu od organizace konkrétně za koučování klienta. Platbou může být jakákoliv částka nebo výměna zboží nebo služeb.


Klienti třetích stran by měli být přihlášeni stejně jako ostatní jednotliví klienti nebo klienti skupiny, pokud neexistují zásady důvěrnosti organizace, které vám brání v poskytování informací o klientovi. Pokud existuje zásada důvěrnosti, musíte uvést referenční dopis od kontaktní osoby v organizaci, která je obeznámena s vaší prací. Referenční dopis musí být podepsán na hlavičkovém papíře společnosti a musí obsahovat:

 • Vaše jméno    

 • Jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby    

 • Popis role kontaktní osoby v organizaci    

 • Popis vaší role v organizaci    

 • Potvrzení zásady důvěrnosti organizace    

 • Potvrzení počtu trénovaných hodin, počtu koučovaných klientů a doby trvání koučování

Pro důvěrné klienty třetích stran, které budou zahrnuty do referenčního dopisu, nemusíte tyto klienty zahrnout do klientského koučovacího protokolu.


5. Interní koučování


Interní koučování je koučování prováděné v rámci zaměstnání žadatele.

Koučování přímých podřízených (zaměstnanců, pro které je kouč bezprostřední supervizor) se nepočítá jako doba koučování klienta.

Interní klienti by měli být přihlášeni stejně jako ostatní individuální nebo skupinoví klienti, pokud neexistují zásady důvěrnosti organizace, které brání v poskytování informací o klientovi.

Pokud neexistuje zásada důvěrnosti organizace, která brání v poskytování informací o klientovi, je třeba poskytnout následující informace o protokolu koučování klienta:

 • Jméno a e-mailová adresa nebo telefonní číslo klienta 

 • Datum začátku a konce koučovacího vztahu 

 • Počet placených a pro bono hodin, které jste klientovi koučovali
Pokud existuje zásada důvěrnosti, měli byste obdržet referenční dopis od kontaktní osoby v organizaci, která je obeznámena s vaší prací. Referenční dopis musí být podepsán na hlavičkovém papíře společnosti a musí obsahovat:

 • Vaše jméno 

 • Jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby 

 • Popis role kontaktní osoby v organizaci 

 • Popis vaší role v organizaci 

 • Potvrzení zásady důvěrnosti organizace 

 • Potvrzení počtu trénovaných hodin, počtu koučovaných klientů a doby trvání koučování


U interních důvěrných klientů, kteří budou zahrnuti do referenčního dopisu, není nutné tyto klienty zahrnout do klientského koučovacího protokolu.


Závěr


Společnost ICF doporučuje, abyste ke sledování a dokumentování zkušeností kouče s koučováním používali protokol ICF Client Coaching Log (.xls). Použití tohoto formuláře usnadňuje a zefektivňuje proces pověření.


Důvěrnost


Poskytování informací o klientech

V souladu s Etickým kodexem ICF musíte získat od každého klienta souhlas s uvedením jeho informací v klientském koučovacím protokolu. Souhlas může být verbální a nemusí být poskytován ICF. Jednotlivci, kteří nesouhlasí s tím, aby jejich jména byla uvedena, musí být z protokolu vynecháni, s výjimkou interních nebo třetích stran s koučováním s organizacemi, které mají politiku důvěrnosti. V těchto případech mohou být důvěrná jména klientů uvedena jako aliasy, pokud uvedete referenční dopis organizace.


Jak ICF Používá informace o klientech

Informace z klientského protokolu koučování mohou vidět pouze pracovníci ICF. Informace o klientovi nejsou nikdy sdíleny ani prodávány jiné osobě nebo používány k jinému účelu než k ověření žádosti kouče při schvalování certifikace. Klienti uvedení v klientském koučovacím protokolu mohou být kontaktováni zástupci ICF, aby ověřili informace uvedené ve vašem protokolu. Pokud jsou klienti kontaktováni, nejsou dotazování na témata týkající se koučování.89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page