top of page

CONVERGE19 - Takeaways 1/4

Aktualizováno: 22. 6. 2023


 1. Přednáška: "Navigating Unpredictability", Frans Johansson

 2. Přednáška: "Emotions: Fact vs. Fictions", Dr. Lisa Feldman-Barrett

 3. Přednáška: „Coaching the Person, Not the Problem“, Marcia Reynolds, Psy.D., MCC1. Přednáška: "Navigating Unpredictability"


Řečník: Frans Johansson


O čem to bylo:

Neustálá změna je něco na co se můžeme v dnešním světě spolehnout. Se vzrůstající propojeností je svět mnohem nepředvídatelnější. Přednáška Franse Johanssona se zaměřila na to, jak mohou koučky a koučové pomoci klientům a organizacím se v tomto prostředí zorientovat. Nepředvídatelnost a rychlé tempo změn totiž vyžaduje odvahu a nový druh myšlení. Koučové přitom musí využívat nástroje a dovednosti, které jim a jejich klientům umožňují rychlý pohyb a rychle reagovat na měnící se podmínky tak, aby z toho mohli profitovat. #projecoach #VUCA #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

 • V podnikání máme tendenci a sklon spoléhat se na logiku a odbornost

 • Přesto neočekávaná událost nebo vliv je hlavním zdrojem inovací

 • Jak se v takovém případě, kdy jsou inovace neočekávané můžeme připravit na úspěch?

1. Podívejte se na příležitosti, které změní pravidla hry!

 • Např. baletka Misty Copeland, která se stala první Afroamerickou sólistkou v Americkém baletním divadle. Napsala několik knih a v roce 2015 byla mezi 100 nejvlivnějšími lidmi na světě. Více na wiki2. Rozmanitost a inkluze žene dopředu inovace

 • to co vytváří nové věci je rozmanitost týmů


3. Diverzita je klíčem ke změně - změně rámce

 • Například Švédská cyklistická helma Hövding

 • Hövdingův příběh začal poté co Švédsko v roce 2005 schválilo zákon, který vyžaduje, aby osoby mladší 15 let nosily cyklistickou helmu.


4. Rozmanité inkluzní týmy dělají mnohem lepší rozhodnutí.


5. Přehodnoťte zkušenosti v jednotlivých rolích a odborné znalosti – expertízy

 • ideální stav je aby se různé role doplňovali a v průniku vznikl celek. Není vhodné mít lidi se stejnou zkušeností a znalostí – stejnorodost

6. zvažte nejmenší vykonatelný krok

 • Příklad: Ice Hotel v Jukkasjärvi ve Švédsku

 • Každý rok, kdy se řeka Torne změní na led, se v malé vesnici Jukkasjärvi na severu Švédska vytvoří nový Icehotel. Led řeky se promění v design a architekturu - efemérní umělecký projekt a první a největší hotel na světě postavený ze sněhu a ledu.


Svět je propojen, ale existuje někdo, kdo tato spojení realizuje. A to by jste měli být vy!


Návrhy a doporučení

 • V prostředí neustálé změny a nepředvídatelnosti je ideální postupovat tak, abychom využili možnosti, které nám daná situace nabízí. Ideální je zohlednit kroky 1-6, protože takový postup přináší mnohem větší pravděpodobnost úspěchu.

 • Oblasti využití tohoto postupu jsou jak v komunitách, tak na projektech. V praxi se můžeme častěji setkat u multifunkčních nebo vysoce výkonných týmů (převážně agilní prostředí)

 • Využití diverzifikace a inkluze je silným nástrojem pro kvalitní rozhodnutí

 • Kouč by měl tedy katalyzovat uvedené body v prostředí klienta


Takeaways

 • Rozhodně využiji rozmanitost týmů při rozhodování. Znamená to nové výzvy při práci s lidmi (jak je dát dohromady a jak udržet tým)

 • Zkušenosti lidí v týmu vs. expertní znalosti (všude je nesmyslný požadavek na samé experty v jednom týmu – pokud mám ale hromadu expertů ve stejné oblasti, potom si nepřímo zadělávám na problém se samotnou výkonností týmu.

 • Lépe zvažovat možné příležitosti. Jaké benefity může příležitost přinést.2. Přednáška: "Emotions: Fact vs. Fictions"


Řečník: Dr. Lisa Feldman-Barrett


O čem to bylo:

V této přednášce byla ukázána řada experimentů o emocích, jejichž závěry se zdají být v rozporu se zdravým rozumem. V průběhu přednášky bylo objasněno několik nejrozšířenějších fikcí o emocích. Dále bylo zmíněno nové vědecké chápání toho, jaké emoce jsou a jak fungují. #projecoach #emotions #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

3 x fikce (tváře, mozky, těla) vs. fakta


1.Tvář sama o sobě nehovoří

 • Máme jakési stereotypy emocí s emoticony

 • Počítače brzy rozpoznají, jak se cítíte podle tváře (neplatí jako celek)

2. V mozku jsou určené emoční okruhy

 • Mozek je bitevní pole mezi rozumem a emocemi (např. u dvojčat – nejsou stejné)

 • Levá část mozku – logika, pravá část mozku emoce … neplatí

 • Myšlení pomalé a myšlení rychlé je metafora

 • Rozčlenění mozku na 3 části plazí, savčí mozek a neokortex neplatí od 70 let. Stále v literatuře na to odkazují

 • Emoce jsou komplexní struktury, ne jednoduché okruhy v mozku

 • Důvod nevládne emocí (emoce nežijí v separátních částech mozku)

 • Emoce nejsou zabudované. Emoce jsou vytvářené (např. radost)

 • Emoce, které vypadají že se objeví, jsou vytvořené námi

 • Emoce jsou naší konstrukcí světa (moje mapa)

3. Tělo je důležité pro emoce ale nedůležité pro myšlení

 • mozek chce kyslík a glukózu

 • Jazyk a Regulace těla

 • Já ovlivňuji mozky a těla lidí okolo a oni mi tu laskavost vrací

 • Na tělo mají velký pozitivní vliv (fyzická aktivita, mentální trénink, kofein, nápoj s glukózou, …) nebo negativní (dehydratace, mluvení, hluk, nedostatek spánku, teplota, světlo..)

Jak získat vědomosti, práci a produktivitu (důvěra; vize, cíle, jasnost; sdílení informací, sociální koheze, vnímaná podpora, externí komunikace) Více na: https://lisafeldmanbarrett.com/


Doporučená kniha:


Kniha Mimochodem obsahuje:

 1. Hledání otisků emocí

 2. Emoce jsou vytvářené

 3. Mýty o universálních emocích

 4. Jak vzniká pocit

 5. Koncept, Cíle a Slova

 6. Jak mozek vytváří emoce

 7. Emoce jako sociální realita

 8. Nový pohled na lidskou podstatu

 9. Ovládání vašich emocí

 10. Emoce a nemoci

 11. Emoce a zákon

 12. Je štěkající pes opravdu vzteklý?

 13. Od mozku k myšlence

Návrhy a doporučení

 • lidský mozek funguje tak, že předpovídá, co se bude dít dál, než aby reagoval na události v okolí

 • existuje rozdíl mezi „čtením“ nebo „detekcí“ emocí v obličeji nebo na těle jiné osoby oproti „odvozování emocí" u jiné osoby.

Takeaways

 • Práce s emocemi je důležitá část interakce mezi koučem a klientem.

 • Čtení emocí z obličeje je nedostatečné je potřeba zohlednit širší kontext

 • Typy mozků (plazí, savčí mozek a neokortex) mají limit v komplexnosti. Není ohraničeno fyzicky ale jen obrazně.

3. Přednáška: "Coaching the Person, Not the Problem"


Řečník: Marcia Reynolds, Psy.D., MCC


O čem to bylo:

Dokonce i zkušení kouči se dostanou do pasti, když se zaměří na problémy, které klienti přinášejí na jejich sezení. Pokud se soustředíte na tato dilemata, v koučování se potom cítíte, jako by šlo v kruzích, kvůli emoční vazbě, kterou vaši klienti mají k jejich problémům.

Nakonec mohou vaši klienti najít kroky, které jsou ochotni podniknout, ale nezískají nové povědomí, které by jim v budoucnu pomohlo vyhnout se podobným problémům.


Tato prezentace byla zaměřená na to, jak přejít od řešení problémů ke koučování klienta před vámi. Objevení nových aplikací koučovacích kompetencí, naučili jsme se tři způsoby, jak připravit svou mysl na koučování, a po pozorování a demonstrace koučování s moderátorem jsme diskutovali, co dělat jinak ve vlastních koučovacích zakázkách. #projecoach #problem #person #coaching #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

 • Jak koučovat klienta a ne jejich problémy k zásadní změně?

 • ICF definuje koučink jako partnerství s klienty v jejich myšlenkovém a tvůrčím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.

 • Kouč ctí klienta jako kreativního, se zdroji, a vnímá ho jako celek (ne jako zlomeného nebo neúplného)

 • Někdy klient potřebuje někoho s kým sdílí své myšlenky nebo stačí položit několik vhodných otázek tak, aby objevil nové možnosti.

 • Ale někdy je klient zaseknutý uvnitř vlastních rámců a potom potřebuje transformační (vnitřní) ne transakční (externí) konverzaci s vámi

 • Koučujte klienta „osobu“: Klienti nepotřebují, aby jste jim realizovali změnu nebo jim ukázali cestu. Klienti potřebují odhalit co je blokuje od poznání co mají dělat.

 • Jste jejich partner se kterým sdílí myšlenky

Koučujete klienta, ne problém, který ukazují nebo faktory v rozhodnutí které musí udělat.

Koučujte klienta:

 • "A" Identifikujte jak nastavit dohodu – požadovaný výsledek – pro sezení je kritické udělat posun z řešení problému ke koučování klienta

 • "B" Udělejte tři kroky v mentální přípravě ke zvýšení přítomnosti a mnohem efektivněji koučujte osobu místo problému

 • "C" Použijte reflexní dotazování – reflexní dotazy, stejně tak jako silné otázky „vertikálně koučujte“ hlouběji k tomu co drží klienta v tom, že se neposouvá vpřed a řeší vlastní problémy

Kdo prosazoval reflexní dotazování?

 • Otázky hledají odpovědi.

 • Dotazy hledejte odpovědi.

 • Dotaz vyvolává vhled.

– John Dewey autor "How we Think"

 • Neučíme se ze zkušeností. Učíme se z reflexe zkušenosti. – John Dewey


A. Identifikujte jak nastavit dohodu


Kde začít?

Jaký je požadovaný výsledek našeho společného času (kouč - klient)?

 1. Vyjasněte si, jaký je požadovaný výsledek (otočte problém)

 2. Hledejte co zastavilo klienta od dosažení toho co řekli že chtějí.

 3. Posun od problému k osobě klienta:

 • Poslouchejte elementy tvořící hranu jejich příběhu

 • Reflektujte co vidíte a slyšíte

 • Používejte jejich slova a sdílejte co slyšíte a čeho jste si všimli. Nepodsouvejte váš názor nebo hodnocení

Prozkoumávejte – CO JE PRAVDA?

Víra – Předpoklady-Hodnoty-Potřeby = Identita + Skutečnost = Chování

EGO je náš box příběhů!

Posun od problému k osobě klienta

 • Sledujte vzory, emocionálně naplněné tvrzení a změnu emocí

 • Reflektujte předpoklady, víry, potřeby, touhy a strachy – potom se zeptejte jak toto souvisí s výsledkem, který chce klient dosáhnout

 • Nabídněte potvrzená zjištění, vysvětlení nebo popření.

Nebojte se, že uděláte chybu. Přijměte jakékoliv emocionální odpovědi.

 • Dokonce i když vytvoříte diskomfort, hlubokým posloucháním, s jasnou reflexí a zvědavými otázkami pomůžete vytvořit AHA moment, který změní jejich myšlení a život

 • Požadovaný výsledek se často vyvíjí nebo mění.

 • Identifikovat co klient chce a potřebuje k posunutí dopředu může být zlomová událost, která zabere celé sezení!

B. Udělejte tři kroky v mentální přípravě

3 kroky k přítomnosti:

 • Otevřený nervový systém

 • Emocionální volba

 • Víra v potenciál

1.Otevřený nervový systém:


2.Emocionální volba:

„Nezapomeňte, že malé emoce jsou velkým kapitánem v našich životech, a my je posloucháme bez toho aniž bychom si to uvědomili" -Vincent Van Gogh

Začněme se strachem

 • Jaké jsou vaše největší strachy před nebo v průběhu vašeho koučování?

 • V koučinku potřebujeme odvahu – nikdo koučinkem nikdy nezemřel

Odvaha v koučinku

 • Strach že uškodím klientovi vs. Strach že může klient zbláznit

 • Strach z vypořádání se s emocemi vs. Strach že urazím klienta

 • Strach že se zmýlím vs. Strach že mě klient vyhodí

 • Strach ze sdílení pravdy vs. Strach z toho, že se zeptám na citlivou otázku

Reflexní dotaz

 • Pokaždé když uvidím emocionální posun je dobré jej použít – je za tím nějaký cíl.

 • Pokud sdílíte to, čeho jste si všimli a položíte otázky mimo zájem, nekritizujete, neradíte nebo netlačíte lidi za hranu.

 • Průlomové zjištění je změna v tom co bylo myšleno oproti tomu co bylo skutečně zjištěno, nebo slepé místo na které se posvítilo. Tato poznání mohou být nekomfortní ale nezpůsobí škodu klientovi.

 • Musíte držet prostor pro klientovi reakce a ponaučení

 • Neopravujte, nesympatizujte nebo nevracejte informace

Vytváření názorů

 • V to co věříte je důležité, co vnímáte je správné nebo špatné a jak očekáváte jiní by měli jednat.

Není to o tom zastavit váš reakční mozek, ale o tom, co se rozhodnete udělat po reakci mozku, která udržuje přítomnost.


Všímejte si posunu v těle:

 • Kde cítíte strach?

 • Kde cítíte váhání?

 • Kde cítíte nedočkavost?

 • Kde cítíte když jste v rozpacích?

 • Kde cítíte sebejistotu?

Uvědomění emocí vede k možnosti volby!
 • Například: Integrita – reflektuji jeho energii !!

Cvičení !

3x denně:

 • Všimněte si jaké máte pocity

 • Poté se zeptejte, co tento pocit spustilo, co vyvolalo že se takto cítíte.

Cvičení praktikujte po cca 2-3 týdny, tak aby v mozku vznikl spoj na sebe uvědomění3.Víra v potenciál

 • jaký je potenciál klienta?

 • co může klient dosáhnout?

 • co bude potřeba k udržení klienta na vysoké úrovni v průběhu konverzace?

Vzdejte se pocitu, že vše víte! Buďte zvědaví! Věřte v jejich potenciál, klienti jsou kreativní, mají zdroje a jsou kompletní!


C. Použijte reflexní dotazování

 • Reflexní dotazování umožňuje klientům vylézt na strom jejich myšlenek

 • Získají širší výhled a vidí spojení a chyby v myšlení k lepšímu zhodnocení toho co udělat příště

Reflexní dotazování

 • Reflektujte to, co vidíte, slyšíte, čeho jste si všimli a co jste cítili že klienta zastavilo a myšlenky o tom co si asi mysleli, dokonce i když je to nekomfortní.

 • Začněte například: „Všiml jsem si…“, „Slyšel jsem…“ nebo „Cítím že…“

Příklady reflexních dotazů zahrnují:

 1. Všímání si energetických posunů, tón hlasu, tempo řeči, skloňování a chování

 2. Přehrávání klientových přesvědčení a předpokladů pro zkoumání vnímané pravdy a omezení

 3. Shrnutí komplexních výstupů a možností, nabídka prohlášení klientům k přijetí nebo změně

 4. Parafrázování a nabízení metafor, které pomáhají klientům zkoumat jejich myšlení v jiném světle

 5. Zapouzdření klíčových slov a opakovaných frází, které přesně určují potřeby, konflikty a rozpory

 6. Nabízí pozorování, když klienti odvrátí váhání nebo projeví odpor

 7. Uznání pokroku v posílení pohybu a růstu

Partnerství = Přítomnost
Mistrovství je hloubka přítomnosti ne dokonalost dovedností

Zajímavá kniha popisující uvedené v detailu:

Zajímavé odkazy:


Návrhy a doporučení

 • Rozlišovat externí problém od interních bloků, které klientům brání v objevování výkonných řešení samy o sobě.

 • Provést tři kroky v mentální přípravě, tak abych zvýšil přítomnost a účinněji koučoval klienta místo problému.

 • Pomocí reflexních technik a vhodných otázek „vertikálně koučovat“ hlouběji do toho, co brání klientům v postupování vpřed a řešení problémů samostatně.

 • Podobné jako ericksonovská škola

Takeaways

 • Neobávat se, že udělám chybu !

 • Jsem partner klienta v jeho myšlenkových pochodech

 • Otočit „problém

39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page