top of page

CONVERGE19 - Takeaways 4/4

Aktualizováno: 22. 6. 2023

9. Přednáška:"Coaching the Next Generation to Full Potential", Meredith Ann Whipple Callahan, ACC

10. Přednáška:"Networking: Your Strategic Advantage", Sarah Mann, ACC

11. Přednáška:"The Power of Connected Presence with your Clients", Aboodi Shabi, PCC

12. Přednáška: "Connect + Collaborate", Luvvie Ajayi
9. Přednáška: "Coaching the Next Generation to Full Potential"


Řečník: Meredith Ann Whipple Callahan, ACC


O čem to bylo:

Jak koučujeme příští generaci? Jak konkrétně mohou kouči připravit nové zaměstnance na kariéru plné osobního rozvoje - i poté, co přestaneme jako kouči spolupracovat? V této přednášce přinesla prezentující, výkonný kouč a autor knihy „Indispensable“ informace o tom „Jak uspět ve vašem prvním zaměstnání a mimo něj“ včetně hlubokého porozumění budoucím profesionálům spolu s koučovacími zkušenostmi k zodpovězení těchto otázek.

Tato prezentace na úvod objasnila jak lépe pracovat s Mileniány / Generací Z. Poté se proběhlo sdílení myšlenek a rámců potřebných k tomu, aby ostatní mohli řídit svůj vlastní rozvoj. Prezentace nakonec ukazovala konkrétní přístupy k začlenění těchto poznatků do koučovacích sezení. #projecoach #Millennials #GenerationX #GenerationZ #BabyBoomers #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

Kdo jsou další generace?

 • Jak můžeme skvěle koučovat napříč generačními rozdíly?

 • Koučování další generace je pozvání, ke znovu zvelebení našeho koučovacího přístupu - a sebe samého

K dispozici jsou čtyři dynamiky, které mohou stát na cestě k účinnému koučování napříč generacemi:

 • Hrdost,

 • Síla,

 • Vlastní projekce a

 • Vaše vlastní nevědomé programování.

1.Výzva: „Hrdost“

Co to je?

 • Mnoho z nás čelí společné výzvě v koučování - touha dát radu

 • To je umocněno věkovým rozdílem, může se zdát oprávněné poskytovat radu, protože „ano, opravdu vím líp“

 • Pravděpodobně budete mít pocit, že jste již jejich situaci viděli a víte, jak to chodí

Reakce: „Pokora / Skromnost“

Co dělat?

 • Sám sebe vyzvat k závazku ke koučování místo poradenství

 • Skromně nabídnou to, co vidíme, pokud se to jeví jako vhodné, ale bez předpokladu, že to dotyčný bude používat


2. Výzva: „síla“ (moc, schopnost)

Co to je?

 • Věkové rozdíly přinášejí vlastní sadu dynamiky síly (tj. Senior zná odpovědi, junior nezná odpověď)

 • Nejsou jedinečné pro koučování, ale jsou součástí naší sociální struktury

 • Vyrovnávání této dynamiky síly je zásadní pro podporu vašich klientů, musíte být více zaměření na vytváření koučovacího vztahu


Reakce: „Zranitelnost“

Co dělat?

 • Buďte si vědomi toho, jak a kde budeme používat sebe samého v koučování

 • Podělte se o své vlastní výzvy; ukažte, že nejste starší a moudřejší, ale místo toho starší a jak pracujete na vlastní výzvě

 • Najděte skutečné společné rysy (tj. Kde my a teď jsou podobné) místo falešných společných rysů (tj. „Když jsem byl ve vašem věku ...“ nebo „moje dcera, která je ve vašem věku ...“)

3. Výzva: „Vlastní projekce“

Co to je?


Máme osobní zkušenosti napříč generacemi - v naší minulosti i v našich současných situacích - které všechny informují o tom, jak interagujeme s ostatními (více či méně vědomě):

 • Prarodič na vnouče / vnouče na prarodiče

 • Rodič na dítě / dítě na rodiče

 • Výkonný zaměstnanec / výkonný zaměstnanec

 • Manažer na zaměstnance / zaměstnance na manažera

 • Učitel / student / učitel


Reakce: „Povědomí“ / Uvědomění

Co dělat?

 • Podívejte se na minulé zkušenosti napříč generacemi (ve kterých jsme byli potenciálně junioři)

 • Posoudit současné vztahy (ve kterých jste pravděpodobně starší)

 • Prozkoumejte širší rozsah asociací (např. autorita, moudrost, stárnutí, mládí)


4. Výzva: „vlastní nevědomé programování

Co to je?

 • Díváme se svýma vlastníma očima na svět. Naše chápání toho, jak svět funguje, co je důležité, co je přijatelné, co je děsivé, co je snadné atd., je utvářeno našimi zkušenostmi.

 • Tyto zkušenosti - a toto nevědomé programování - se liší od ostatních.

 • A ještě je to často zdroj mnoha našich intuicí, některých našich otázek a dokonce i několika našich osvědčených přístupů v koučování.


Reakce: „Zvědavost“

Co dělat?

 • Připomeňte si, že tyto dimenze jsou zastupitelné a nejsou absolutní (i když se mohou zdát tímto způsobem)

 • Vyhněte se předpokladům o světě (Mohlo se toho hodně změnit nebo vypadat velmi odlišně od jejich perspektivy)

 • Zajímá vás, jak to oni vidí (např. „No teda, zajímalo by mě, jaký je svět z jejich pohledu!“)


Řešení generačních rozdílů je výzvou k prohloubení základů koučování

 • adoptovat mysl začátečníka

 • koučujte, jako byste se poprvé učili, co funguje a co ne.


Zajímavý odkaz na autorku: https://meredithwhipplecallahan.com/

Zajímavý odkaz na knihu https://indispensablebook.com/


Návrhy a doporučení

Zajímavé odkazy:


Takeaways

 • Lepší porozumění Mileniánům / Generaci Z a jejich orientaci v práci.

 • Využití přístupu, který ostatním pomůže dlouhodobě řídit jejich vlastní rozvoj.

 • Efektivní přizpůsobení svého koučovacímu přístupu k lepšímu objevování, podpoře a rozvoje potřeb příští generace.

 • Efektivní koučování další generace k jejich plnému potenciálu je méně o tom, kdo jsou a co chtějí, a mnohem více o adaptaci mysli začátečníka

 • Existují čtyři dynamiky, které se s největší pravděpodobností dostanou do cesty kouče při koučování generačních rozdílů: hrdost, síla, vlastní projekce a vaše vlastní nevědomé programování.

 • Generační rozdíly nás přivádějí zpět k základním prvkům koučování, zejména se jedná o to, abychom jednali s pokorou, zranitelností, uvědoměním a zvědavostí.10. Přednáška:"Networking: Your Strategic Advantage"


Řečník: Sarah Mann, ACC


O čem to bylo:

Žijeme ve „vztahové ekonomice“ v ekonomice, ve které se práce a život dělají prostřednictvím ostatních. V této rychle se rozvíjející, zábavné a interaktivní prezentaci se jsem se dozvěděl o „vnitřní síle“ a proč je kultivace a udržování sítě kontaktů tak důležité pro úspěch v kariéře a podnikání. Více než jakákoliv jiná časově náročná položka na seznamu úkolů může být síťová komunikace strategicky integrována do našich stávajících aktivit a přinést bohaté výsledky, jak osobně, tak profesionálně. #projecoach #Networking #Relationship #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

Obecně k zamyšlení:

 1. Jaká je vaše supervelmoc v koučování? Jak to používáš?

 2. Jaký byl váš největší profesní úspěch? Proč?

 3. Kdo měl největší vliv na vaši kariéru? Proč?

 4. Jaký je nejvíce prospěšný koučinkový zážitek, který jste zažili (poskytování nebo přijímání koučování)?

 5. Kdybyste byli soutěžícími v talentové show, jaký by byl váš talent?

 6. Jakou kariérní radu byste dali svému mladšímu já?

 7. Pokud byste se mohli vrátit v čase, zvolili byste stejnou kariéru? Proč nebo proč ne?

 8. Co vám přináší radost?

 9. S jakou slavnou osobou byste se rádi setkali a proč?

 10. Koho jste mentoroval a co jste se od nich naučili?

 11. Kdybyste mohli žít kdekoli na světě, kde byste žili? Proč?

 12. Na co jste ve svém životě nejvíce hrdí?


Mýty:

 1. Vytváření sítí je lidská záležitost. Řešení: Vytváření sítí je vytváření vztahu.

 2. Nemám čas. Řešení: Žijeme ve vztahové ekonomice – čas si prostě udělejte

 3. Nejsem v tom dobrý. Řešení: Existuje celá řada způsobů jak vytvářet vazby (najděte způsob, který vám vyhovuje)

Jak na to přes koučink?

síla koučování:

 • přítomnost kouče

 • navazování důvěry a intimity

 • aktivní dotazování a poslouchání

 • silné dotazy

Takeaways

 • Identifikování síťových / vztahových aktivit, které přímo podporují osobní nebo profesní cíle je klíčové.

 • Strategie pro osobní vazby by měla být v souladu s osobním stylem / kulturou.

 • Příležitosti k integraci vazeb do stávajících aktivit lze vytvořit


11. Přednáška:"The Power of Connected Presence with your Clients"


Řečník: Aboodi Shabi, PCC


O čem to bylo:

Nejdůležitější součástí každého úspěšného koučovacího vztahu je samotný vztah. V této přednášce jsme se zaměřili na to, jak rozvinout naši kapacitu, tak abychom byli skutečně přítomni ostatním. Naučili jsme se, jak budovat a udržovat spojení se svými klienty a jak rychle budovat empatii a důvěru. Dozvěděli jsme se více o svých limitech ve spojení s klientem a jak je spravovat, tak, že až budeme plně napojeni na klienta, zažijeme sílu koučování. #projecoach #somaticcoaching #somatic #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

„učte se teorie, jak jen můžete, a pak buďte připraveni je odložit stranou, když se před vámi setkáte se zázrakem živé duše“—Carl Jung

Jak mohu pracovat s tělem při koučování?

Na koučování se můžeme dívat jako na řečnické povolání: klient hovoří o problému a kouč poslouchá a klade otázky. My ale nejsme jen hlas oddělený od těla - existuje tělo, které mluví, tělo, které poslouchá, a tělo, které klade otázky. A mimo sezení s klientem, tělo klienta (kromě jeho slov), ovlivňuje, jak se v životě projevuje. Zaměřením pozornosti klienta na jeho tělo a na to, co jeho tělo odhaluje, mu pomůže hlouběji porozumět jeho problémům které na sezení řeší a zvýšit jeho povědomí o tom, jaký mají dopad na ostatní.


Proč zapojit tělo do koučování?

Žijeme ve světě, který upřednostňuje racionalitu a většina z nás je často odpojena od našich těl.

Naše těla odhalují, kdo jsme, někdy v rozporu s našimi slovy. Všimneme si toho, když například hovoříme s někým, kdo říká, že poslouchá, ale jeho tělo dává velmi odlišnou zprávu.


Když pracujeme jako kouči s klienty v našich hlavách, můžeme se soustředit na všechny věci, které musíme udělat, a myslet jen na ně. Poslech těla nám ale může připomenout, že si musíme odpočinout nebo si dát přestávku, a proto nám řekne mnohem více než jen to, že musíme jen tvrději pracovat. Taková data jsou při koučování důležitá - abychom koučovali osobu jako celek a pomáhali klientovi naslouchat celé osobě, jež jsou.


Somatické koučování zaměřuje pozornost klienta na jeho tělo - pozorováním i dotazováním se na to, jak se klient somaticky projevuje během sezení, a také podporuje klienta při vývoji nových postupů, které mu pomáhají ztělesnit nový cíl učení.


Tělo drží naše ztělesněné zvyky a naši historii - historii, která je před-lingvistická; Práce na této úrovni způsobí změnu, která je silnější a účinnější než práce se samotným jazykem.

Například víme, že že máme právo říci „ne“, ale všichni víme, že lidé mohou říci „ne“ svými slovy, zatímco jejich těla (včetně hlasu) sdělují nedostatek odhodlání držet to „ne“. Skutečné „ne“ je jak jazykový, tak tělesný akt.


Cesta, jak se stát somatickým koučem, může být dlouhá a vyžaduje učení a procvičování na straně kouče (je to stejně v našich hlavách jako u všech ostatních!).

Ale tím hlavním bodem, jak to zavést do svého koučování, je všímat si těla klienta a reakcí vlastního těla na klienta – jak to, co říkají, vás ovlivňuje - a čeho si při tom všimnete. V pravém slova smyslu, vy a vaše reakce jsou nástroje koučování.


Jak postupovat?

Všimněte si změn v těle klienta - nebo ve vašem vlastním – když klient mluví o konkrétní osobě nebo o problému. Co by mohlo tělo říci o problému, který klient přinesl na koučování?

Pět kroků k práci s připojením / uvědoměním + praxe:

 • skenujte

 • nalaďte se

 • všímejte si

 • buďte zvědaví

 • sdílejte / ptejte se

 • praktikujte

1. Skenování:


Před koučinkem ...

…proveďte rychlé skenování, kde jste

 • Co se děje ve vašem těle?

 • Nakolik jste „v rovnováze “?

 • Jaká napětí vnímáte?

 • Čeho jste si všimli na vaší energii?

 • Jak se vám dýchá?

Před sezením si všimněte svého vlastního stavu, abyste si mohli být vědomi všech změn, ke kterým dojde, jakmile se spojíte s klientem.


2. Nalaďte se

 • Jakmile klient dorazí na sezení, nalaďte se na jejich energii.

 • Čeho jste si na koučovaném všimli, když přichází do místnosti nebo na hovor?

 • Jaké změny pocítíte ve vašem těle nebo energii, nastavení atd., když začnete s koučovaným hovořit?

3. Všímejte si:

 • Kromě toho, že během rozhovoru věnujete pozornost cíli klienta a tomu, co říká, neustále si všímejte toho, co vidíte na těle klienta - gesta, dech, tón hlasu, tempo mluvy, atd. ....

 • ... a co se děje ve vašem těle? Čeho jste si všimli u svého dýchání, gest, tónů hlasu, tempa mluvy?

4. Buďte zvědaví:

Buďte zvědaví na to, čeho si všimnete ve svém vlastním těle, když se připojíte k vašemu klientovi

 • Co se změnilo od před sezením?

 • Co ti říkají tvoje reakce?

 • Jak přidávají nebo ubírají na spojení?

5. Sdílejte / ptejte se:

Podělte se o své zjištění se svým klientem a buďte zvědaví, pokud si všimnete změn v těle klienta - nebo ve vašem těle - zejména když klient hovoří o konkrétní osobě nebo problému


6. Praktikujte:

Stavte na učení a poznatcích, které pocházejí ze sezení s klientem, spolupracujte s klientem na prozkoumání postupů, které jim pomohou ztělesnit nové učení.


Příklad:

Marek byl nedávno interně povýšen za účelem řízení obchodního týmu, jehož je součástí již několik let. Na koučovací sezení přijde s cílem, že chce pracovat na přechodu z člena týmu jehož je součástí do stavu kdy se stává vedoucím týmu. Když se objevil na koučování, všiml jsem si, že se usmívá a pohybuje se vřelým způsobem, který vás zve ke spojení, a v jeho společnosti se cítím uvolněně.


Při zahájení sezení hovoří o obtížích, které má při požádání svého týmu, aby plnili úkoly a byl brán vážně.


Když mluví, pozoruji, že se stále usmívá, i když mluví o svých výzvách, a že se hihňá, když mluví o zadávání požadavků na svůj tým.

Také si všímám, že to ve mně vyvolává reakci, že ho nechci brát vážně. Ptám se ho na to – sdílím s ním, že jsem si všiml jeho úsměvu a chichotání, když mluví o tom, že chce být brán vážněji.


Jeho první odpověď byla, že si toho nebyl vědom; Zeptám se ho, zda-li se usmívá / chichotá, když dává požadavky. Uznává, že ano, a sdílím své pozorování svých vlastních reakcí.

Když o tom mluvíme, odhaluje, že je pro něj nepříjemné, když musí řídit lidi, kteří byli dříve jeho vrstevníky; chce být „součástí gangu“ a být oblíbený všemi, takže se po celou dobu usměje a je přátelský na úkor své vedoucí role.


Vyzývám ho, aby popřemýšlel o tom, jak by mohl zadat požadavek, pokud by chtěl být brán vážně, a aby věnoval pozornost tomu, jaký má výraz jeho obličej.


Zkouší to a přitom se snaží odolat pokušení proniknout do úsměvu.


Chvíli to rozebíráme a pak mluvíme o tom, z jaké jiné oblasti které ovládá by mohl přijmout postoje tak, aby vyvinul tuto vážnější pozici a aby se pro něj stala dostupnější.


Marek navrhne horolezectví nebo společenský tanec oba vyžadují určitou vážnost a zaměření, a souhlasí s tím, že vyzkouší oba a uvidí, jaký rozdíl to v praxi přinese.


Rozvíjení somatického vědomí

Chcete-li rozvíjet své vlastní somatické vědomí jako kouč, kromě účasti na kurzu somatického koučování existuje několik jednoduchých věcí, které můžete udělat téměř hned, aby se vaše vědomí zvýšilo.

 • Můžete sledovat své vlastní reakce na lidi, například při sledování filmu nebo během schůzky. Jak reagujete na to, co někdo říká? Čeho si všimnete na tom, jak mluví - gesta, hlas, tempo atd. - které ve vás vyvolávají reakci? Co vám to o nich říká?

 • Nebo můžete například „sledovat lidi“ v kavárně nebo na letišti a být jen zvědaví na lidi, které vidíte. Byl by tento člověk lídrem, kterému byste věřili? Byl by to někdo, kdo by mohl přesvědčivě říci „ne“? Co způsobuje, že to, jak se pohybují ve vás vyvolává reakci?

Jen pro upozornění, zde se nemusíte řídit skutečnost (lídr, ne-lídr atp.): jde o rozvíjení vaší zvědavosti a zostření vašeho vědomí o lidských bytostech a o způsobu jejich pohybu – a o tom, jaký mají dopad na vaše tělo.


Zajímavé odkazy a literatura

 • Aquilina, E & Strozzi-Heckler, R (2019) Somatic coaching. In: S Palmer & A Whybrow (eds) Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, 2nd edition. London: Routledge

 • Cheung-Judge, M-Y (2001) The Self As Instrument: A Cornerstone for the Future of OD. OD Practitioner, 33 (3), 11–16

 • Hamill, P (2013) Embodied Leadership. London: Kogan Page

 • Matthews, T (2013) More than a brain on legs: an exploration of working with the body in coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, Special Issue 7

 • Strozzi-Heckler, R (1997) The Anatomy of Change: A Way to Move Through Life’s Transitions. Berkeley, CA: North Atlantic Books

 • Strozzi-Heckler, R (2014) The art of somatic coaching. Human Resources Magazine


Návrhy a doporučení

Evidentně jedna z nedůležitějších praktických/workshop přednášek. Podle mého názoru odděluje kouče o mistrů koučů. Jsem rád že jsem si mohl prakticky vyzkoušet.


Takeaways

 • Identifikování vlastních omezení spojení se s klientem a způsoby jejich řešení, mohou pomoci v koučinku s jejich řešením.

 • Aplikace somatického koučování pomáhá ke snadnějšímu a efektivnějšímu vytváření a udržení spojení s klienty.

 • Rozvíjení hlubší přítomnosti kouče při sezení pomáhá k poskytování efektivnějšího koučování.


12. Přednáška: "Connect + Collaborate"


Řečník: Luvvie Ajayi


O čem to bylo:

Luvvie Ajayi je autorka a držitelka několika cen, přednáší a hovoří digitální strategii, používá humor jako nástroj k orientaci v neustálé a nevyhnutelné změně, která se ve světě každý den vyskytuje. V tomto inspirativním workshopu Ajayi všechny povzbuzovala k tomu, abychom se trochu pohodlněji cítili „nepříjemně“, abychom dosáhli neuvěřitelného osobního a profesního růstu. #projecoach #teamcoaching #excercise #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:

Postup aktivit - cvičení:


Horké křeslo - klient sdílí problém který chce řešit (1 minuta)

 • Popište problém, který chcete řešit. Může se jednat o osobní nebo pracovní oblast. Jaké hledáte řešení se kterým vám mohou kolegové pomoci?

Kouči pokládají objasňující dotazy (3 minuty)

 • 2 partneři pokládají otázky aby lépe pochopili problém a co klient v horkém křesle zažívá.

Kouči brainstormingem hledají řešení (7 minut)

 • 2 partneři sdílejí možné řešení pro tento problém. Klient v horkém křesle poslouchá myšlenky a zapisuje možné poznámky.

Klient v horkém křesle sdílí co si odnesl a jaké má akční kroky (1 minuta)

 • Klient v horkém křesle sdílí co si odnesl za ponaučení a jeho plán akčních kroků.


Návrhy a doporučení

Zajímavé praktické cvičení, které není úplně v souladu a principy ICF. Na druhou stranu, velice efektivní a zajímavé.


Takeaways

 • Co se dá v koučinku za pár minut stihnout?

 • Minimálně formou experimentu jako týmové cvičení, se jeví jako zajímavé.


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page