top of page

CONVERGE19 - Takeaways 2/4

Aktualizováno: 22. 6. 2023

4. Přednáška: "Three Ways to Become an Ethical Coach-preneur", Dez Stephens, ACC

5. Přednáška: "Communicate to Impact", Antonio Sacavem, PCC

6. Přednáška: "Psychological Safety", Dan Radecki, PhD

4. Přednáška: "Three Ways to Become an Ethical Coach-preneur"


Řečník: Dez Stephens, ACC


O čem to bylo:

Většina podnikatelů a nově certifikovaných koučů chce nejdříve vydělat peníze tím, že dělají něco, co mají rádi, a pak, když jsou „úspěšní“, zváží možnost jak přispět na charitu prostřednictvím darů nebo pro bono akcí. V této prezentaci se tento model otočil s tím, že se nejdříve poskytuje něco pro charitu tím, že uděláte něco, co máte rádi, a peníze následně přijdou. Na přednášce jsme se naučili tři způsoby, jak budovat svoji koučovací praxi prostřednictvím využití bezplatné reklamy a využitím "kovového marketingu" a zároveň jak dávat zpět širší komunitě. #projecoach #Ethical #metelic #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:


Založení mého podnikání

„nemít žádný dluh a žádnou režii“
 • v roce 2005 jsem neměla Google, sociální média, web, kancelář ani online dostupnost, abych si vybudovala svou profesionální koučovací praxi

 • v roce 2012 jsem začala podnikat bez dluhů a bez režijních nákladů, protože jsem nechtěla klást důraz na můj nový začínající podnik

 • Našla jsem volná školící místa, vyměnila jsem je za právní podporu a zvýšila mé vědomí prosperity

Kovový marketing

„Buď kov, ne magnet“
 • Představ si hromadu lesklého kovu ve svých rukách

 • Nyní si představ ve svých rukách obrovský magnet

 • Nejedná se o magnetický marketing nebo marketing přitažlivosti

Myšleno, nedělejte marketing který by vyhledával zákazníky pro realizaci obchodu – nebuďte magnet, který hledá zákazníky
Nabízejte služby a ukažte jak jste vzácný kov….
 • dělat dobrou práci a mít viditelnou sebedůvěru, tak, že zbytek bude následovat

Služby

Co obvykle podnikatelé chtějí a nedělají?
 • Chci si vydělat peníze na vlastní pěst

 • Chci dělat něco, co mě baví

 • Až budu úspěšný, začnu vracet

Otočte tento model:

 • Nabídněte nejdříve dobročinně / nezjištně služby

 • Dělejte něco, z čeho jste nadšení

 • Peníze přijdou

Jak jsem se to naučila?

 • Prací s podnikateli déle než 25 let, budováním startupů

 • Poučila jsem se z jejich metod, jejich chyb a jejich úspěchu


Návrhy a doporučení


 • Zajímavý pohled na využití „samoobslužných“ technik k získání klientů rychle a efektivně, aniž bych měl pocit, že se „prodávají sami“.

 • Pochopení, jak vybudovat koučovací praxi s nulovým dluhem a nulovou režií.

 • Jak realizovat svůj humanitární potenciál jako profesionální kouč způsoby, které jim mohou pomoci získat granty a neziskovou spolupráci.

 • Podobná zkušenost z neziskových programů v ICF jako je ICW apod.


Takeaways

 • Aplikace technik kovového marketingu …


5. Přednáška: "Communicate to Impact"


Řečník: Antonio Sacavem, PCC


O čem to bylo:

Víte, jak odstranit mezeru mezi lidmi prostřednictvím lidské komunikace? Víte, jak být blíže k publiku? Jste si vědomi důležitosti slovních i neverbálních složek komunikačního procesu? Vytváříte skvělý první dojem? V této prezentaci Antonio Sacavem sdílel důležité zdroje, které pomohli odpovědět na všechny tyto otázky novým pohledem. Prostřednictvím vyprávění Antonio sdílel tři důležité nástroje, které usnadní proces redukce filtrů publika a vyzvou je k přístupu na novou úroveň významu a vhledu. #projecoach #storytelling #communication #converge

Prezentace obsahovala:

 • Barevný jazyk

 • Vedení publika

 • Osobní Storytelling

Klíčové postřehy a identifikované problémy:

Příklad "Michelle Obamová":

 • Jsem dobrý řečník

 • Obvykle získám to nejlepší od ostatních přes komunikaci

 • Uvědomuji si jak působí moje tělo když řečním

 • Většinu času jsem schopná odstranit prostor mezi mnou a ostatními

Úspěch v obchodě závisí z 85% na efektivní komunikaci.

Zdroj: Walker, D.(2011), Mass Notification and Crisis Communications. Boca Raton, FL, CRC Press, Taylor & Francis Group, strana 63


Mimochodem jen 9% času je spotřebováno komunikací psaním….Barevný jazyk
Vedení publika

 • Využít a použít objekty k vytvoření hmatové zkušenosti

 • Rozdělení publika na malé skupiny

 • Hlasování (zapojení rukou, tleskání atp.), představivost, minimální jazyk (několik slov, Converge)

 • Uzavření s dopadem – pokud to povede k nějakým akčním krokům, potom je to nejlepší výsledek

Storytelling

 • Zranitelnost – sdílením mého příběhu se stávám zranitelný, ukazuji svoji zranitelnost

 • Příhoda - současnost

 • Osobní transformace: životní ponaučení


Návrhy a doporučení

 • Jak zmenšit prostor mezi publikem a přednášejícím, je podobné aplikování NLP technik

Takeaways

 • Aplikace barevného jazyka do komunikace

 • Rozmyslet strorytelling


6. Přednáška: "Psychological Safety"


Řečník: Dan Radecki, PhD


O čem to bylo:

Přednáška se zaměřila na objasnění způsobu, jakým mozek ovlivňuje naše chování, prostřednictvím optiky neurovědy. Cílem přednášky bylo také vytvořit větší porozumění a povědomí o svých činech, emocích a předsudcích. Díky tomuto sebeuvědomění pak můžete zlepšit vaši schopnost porozumět ostatním a tomu, co může lépe řídit jejich chování a potřeby. To vše může usnadnit lepší komunikaci a vztahy. Tato přednáška poskytla podrobný náhled do oblasti „psychologické bezpečnosti“ prostřednictví modelu S.A.F.E.T.Y. jako snadného nástroje, který pomůže pochopit základní faktory ovlivňující motivaci člověka a jak tyto faktory ovlivňují náš osobní přístup ke každodenním rozhodnutím a sociálním interakcím. #projecoach #safety #converge


Klíčové postřehy a identifikované problémy:
Co je psychologické bezpečí - definice


Podle profesorky Harvard Business School, Amy Edmondsonové, je definice následující:

Psychologické bezpečí je přesvědčení, že člověk nebude potrestán ani ponižován za to, že říká myšlenky, otázky, obavy nebo chyby a že tým je v bezpečí při podstupování rizika.


Pro inspiraci viz je zde odkaz na Amy Edmondson TED Talk https://youtu.be/LhoLuui9gX8

na téma „Budování psychologicky bezpečného pracoviště“.

Výzkum odhalil některé univerzální kategorie podnětů, které ovlivňují chování. Model který znázorňuje akronym S.A.F.E.T.Y. Jednotlivá písmena znamenají Bezpečnost, Autonomie, Férovost, Úcta, Důvěra a Vy.


Bezpečnost: Mozek má potřebu předvídatelnosti. Mozek má rád konzistenci, odhodlání, jasnost a jistotu. Existují individuální rozdíly v úrovni bezpečnosti mezi osobou, která odolává změně a má vysokou úroveň, a osobu, která je nesmírně zvědavá a hledá nové zkušenosti a má nízkou úroveň.


Co to znamená pro koučink?

 • Lidé rádi vědí, co bude dál. Náš mozek neustále vytváří různé vzory. Tyto vzory vytváří mozek proto, abychom vnímali smysl světa kolem nás. Pokud jsou věci mozku nejasné, použije ohromné množství dostupné energie, dokud se toto v mysli nevyjasní. Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout tomuto neproduktivnímu využití energie, je jasně komunikovat cíle, proces jejich dosažení a stanovit náležitá očekávání ohledně výsledků. Odstraňte co nejvíce nejasností z cesty tak, jak je to jen možné, aby lidé mohli snadno vidět, kam směřují a cítili se bezpečně na cestě do budoucnosti.

Autonomie: Jedná se o pocit kontroly nad vlastním prostředím (ať už je kontrola skutečná nebo ne). Pocit volby v jakékoli dané situaci je vlastně odměna pro mozek, zejména v západních kulturách, i když není nápomocný.


Co to znamená pro koučink?

 • Nikdo nemá rád mikromanagement. Jakmile je váš tým v bezpečí, pokud jde o jeho postavení, a oni vědí, že jsou v bezpečí, zmocněte je, aby šli k cíli svým vlastním způsobem. Lidé mohou být nesmírně kreativní, pokud mají svobodu v dosažení vlastního cíle. A ti, kdo mají vysokou autonomii, bývají samo-startéry, po kterých v našich společnostech toužíme, ale pokud je jejich autonomie omezená, pravděpodobně budou první, kdo odejdou a najdou si alternativní příležitosti.

Férovost/Spravedlnost: Chceme, aby změny, ke kterým dochází v našem prostředí, byly spravedlivé - vůči nám i ostatním. Férové změny jsou vnitřně odměňující, nezávislé na jiných faktorech. Když je něco považováno za neférové, mozek se s tím vypořádá pomocí stejných sítí jako ty, které se zabývají znechucením.


Co to znamená pro koučink?

 • Neférové jednání snižuje výkon. Dokonce i opice reagují agresivně na nespravedlivé situace. Jak reagují kapucínské opice na nespravedlivé odměny podívejte se na toto krátké video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-KSryJXDpZo od Dr. Frans de Waala. Když je vnímání nastavení nespravedlivé, lidé vynakládají značnou část energie na neproduktivní myšlenky a může vést k velmi silným a negativním reakcím.
Úcta: Tato doména pokrývá témata, jak se na sebe díváme, jak se porovnáváme s ostatními a na naše názory na to, jak si myslíme, že nás ostatní vnímají. Výzkum ukazuje, že pozitivní pohled na sebe zvyšuje naše zdraví a celkovou pohodu. Náš mozek neustále skenuje a prověřuje naši úctu rychlostí až pětkrát za sekundu.Co to znamená pro koučink?

 • Mozek skenuje prostředí několikrát za sekundu a kontroluje, jak porovnáváme s těmi kolem nás a jak nás ostatní vnímají. Hledání úcty řídí většinu našeho chování, ať už je to propagace, nákup hezkého auta, darování peněz na charitu, nebo zanechání odkazu, když zemřeme. Vnímání ztráty úcty je jasnou hrozbou, při které se setkáte s odporem, ať už to znamená uplatnění moci v jiných formách (blokující iniciativy), nebo podstupování příliš velkého rizika (vytváření špatných, nadměrných obchodů s akciemi). Nalezení způsobů, jak zachovat a růst úcty každého, musí být zabudováno do systému řízení a aktivně spravováno na individuální úrovni s každým, včetně členů týmu, zákazníků a dodavatelů.


Důvěra: Tato doména řeší naše sociální potřeby. Historicky prosperujeme v kmenech což způsobuje, že zpočátku považujeme každou novou osobu nebo osobu, která je od nás odlišná, za cizí osobu nebo hrozbu. Jsou součástí naší „mimo skupiny“. Jak postupně vytváříme společné rysy, stávají se součástí naší „vnitřní skupiny“ a od této chvíle s nimi jednáme jinou mozkovou sítí.Co to znamená pro koučink?

 • Důvěra je prvořadá. Pokud si navzájem nedůvěřujeme, všechno je velmi obtížné. Když se objeví problémy s důvěrou, ujistěte se, že s nimi budete jednat rozhodně, aby se všichni cítili, jako by byli ve stejném týmu. Každý člen by měl mít jasno, co mohou od sebe očekávat, a také věřit, že ostatní budou dělat to, co je nejlepší pro tým. Tím se vytvoří klíč integrity, kde integrita je jednoduše definována jako činnost toho, co jste řekli, že budete dělat.


Vy: Vždy existují velmi specifické věci, které vycházejí z vašeho soukromého zázemí a zkušeností. Některá z těchto tlačítek mohou být přirozeně Pavlovského charakteru, protože byla postavena v průběhu času, jiná mohou pocházet z traumatických nebo silně emocionálně nabitých zkušeností. Jisté je, že jsme jednotlivci a máme vlastní soukromé nepředvídané manýry a motivace.


Co to znamená pro koučink?

 • Na vás záleží; nikdy nezapomeňte, že jsme jednotlivci. Každý z nás má své vlastní jedinečné zázemí a zkušenosti, které nás naučily žít. Naštěstí rozmanitost pomáhá týmům se vyhýbat slepým místům. Nezapomeňme tedy respektovat jedinečnou povahu každého člověka a naučit se oceňovat rozmanitost, kterou týmu přináší.

Zajímavá kniha: Psychological Safety: The key to happy, high-performing people and teamsNávrhy a doporučení

 • Zajímavý je význam a dopad psychologické bezpečnosti na myšlení a výkon a zdravotní dopady psychického stavu.

 • Zamyslet se a odhalit vlastní emoční a jiné emoční spouštěče a implementovat proces založený na neurovědě, aby se minimalizoval jejich dopad.

 • Podobné jako SCARF od Davida Rocka

Takeaways

 • Provádět koučování způsobem, který zohledňuje potřeby SAFETY a chrání a udržuje psychologickou bezpečnost.

 • Aplikovat SAFETY jak projektovém tak agilním řízení

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page