top of page

Nebojujte s vlastními vzory chování, udělejte z nich své spojence!

Aktualizováno: 25. 11. 2023

Všimli jste si, že s některými přáteli se snadněji mluví; v jakékoli konverzaci s nimi, vždy najdete správná slova a vše prostě plyne bez konfliktů? S jinými lidmi se však všechno pokazí. Co když existuje relativně jednoduchý a osvědčený způsob, jak budovat vztahy se všemi a eliminovat konflikty osobností?

Věděli jste, že se Wonder Woman dotkla DISC teorie?


Věřte tomu nebo ne, komiks Wonder Woman vytvořil americký psycholog a spisovatel William Moulton Marston a umělec Harry G. Peter. Marstonova manželka Elizabeth a jejich životní partnerka Olive Byrne jsou považováni za inspiraci pro vzhled postavy. Maratonovy komiksy zachytily jeho myšlenky týkající se DISC teorie.

Image by Abderrahman Hadd from Pixabay

William Moulton Marston vytvořil test systolického krevního tlaku, který byl použit při pokusu odhalit podvod. Objev vyústil v moderní detektor lži. Marston byl také autorem esejů z populární psychologie. V roce 1928 publikoval svoji práci Emoce normálních lidí, ve které zkoumal rozdíly ve vzorcích chování zdravých lidí. Marston byl jakýmsi průkopníkem, který poskytl základy pro to, co se později stalo známým jako DISC model. Marston našel způsob, jak ukázat, jak se lidé liší. Zaznamenal výrazné rozdíly mezi osobnostmi, které tvořily základ pro model použitý v této práci.


Čtyři písmena D, I, S a C (Dominance, Inspirace, Stabilita a Svědomitost) tvoří zkratku profilu DISC, který se používá po celém světě.


Marston dokončil výzkum tohoto tématu někdy ve 30. letech. Mnoho dalších využilo jeho výzkumu a vytvořilo nástroj, který podle posledních údajů používá za posledních třicet pět let téměř 50 milionů lidí.


Jaká je z toho výhoda?


Není náhodou, že jsem si vybral DISC jako klíčovou součást pro řešení osobních i týmových situací v projektovém koučinku a koučování obecně (vybíral jsem z několika metod, více podrobností najdete v jiném blogu).


Používání disku má mnohem více výhod než nevýhod.


Mezi výhody patří:

 • Zvýšení odhodlání a spolupráce

 • Budování efektivních týmů

 • Řešení konfliktů a vyhýbání se konfliktům

 • Získání podpory, důvěry, vztahů

 • Poznání nebo porozumění ostatním (mezilidské komunikační dovednosti, komunikační preference, silné stránky chování, potenciální oblasti pro zlepšení)

 • nebo zvýšení prodeje


Má také některé nevýhody, například:

 • Existuje mnoho variant testů, a ne všechny byly ověřeny. To může vést k nepřesným výsledkům.

 • Komplexní výsledky testu vyžadují speciální školení, aby je bylo možné správně interpretovat.

 • Výsledky mohou být nesprávně interpretovány.

 • Většina lidí si plete DISK s osobnostním testem, ale ve skutečnosti jde o nástroj pro hodnocení chování.

 • Dělí lidskou osobnost do dvourozměrného modelu.


Organizace, které používají koncept DISC, zvyšují efektivní komunikaci a vnitřní uspokojení z práce. Mají produktivnější týmy a více harmonie na pracovišti. Mají lepší osobní vztahy. Vytváření vztahů je snazší. Interakce v práci, doma nebo s okolím jsou pozitivnější. Lidé mají méně stresu a dokonce lepší fyzické a duševní zdraví.


Koučování založené na DISC


Na základě vašeho výsledku z dotazníku projdeme styly chování a podle výsledku určíme, kam vás zařadit. Projdeme čtyři styly a tendence zjištěné v DISC reportu.
Na základě stupně intenzity a prověření zvýrazněných oblastí zjistíme, jak byste měli komunikovat s každým stylem.


Prodiskutujeme váš přirozený styl a to, jak se chováte podle přizpůsobeného stylu - například ve svém pracovním prostředíProjdeme a prodiskutujeme grafy, porovnáme změny, stupně intenzity a kolik vaší energie spotřebujete na použití ve stylu, kde se musíte přizpůsobit a uvidíme, zda mají výsledky pro vás smysl.


Jaké je vaše chování a potřeby pod stresem?


Stres je všude, takže je to velmi aktuální. Jak vás ostatní vnímají ve stresu? To vás může dovést k lepší komunikaci s přáteli, kolegy nebo týmy.

Jak je to s vašim týmem?


Pojďme společně s týmem probrat výsledky DISC a získat odpovědi na následující otázky:


 • Existuje převaha nebo nedostatečné zastoupení nějakého konkrétního stylu DISC? Pokud ano, jaké jsou silné stránky a výzvy / důsledky?

 • Přizpůsobuje se tým splnění skupinových cílů?

 • Je přizpůsobení nutné a účinné?

 • Přizpůsobuje se tým směrem k lídru (lídrům) nebo od něj?

 • Na jaké oblasti se zaměřit při budování efektivnější spolupráce?


Jaká je role kouče?


Jako projektový kouč se téměř denně setkávám s projektovými týmy a členy týmu, kteří nejsou spokojeni s pracovním prostředím, kulturou nebo komunikací. Většina z nich se cítí vyčerpaná a bez energie.


DISC je krátký popis VÁS, vytvořený na základě vašeho požadavku za 10-15 minut. Pomůže vám rozpoznat váš vlastní styl, zjistit, co na vás funguje, a jak ovládat vlastní styl. Ostatním říká, jak s vámi komunikovat, předvídá napětí ve vztazích, ukazuje vám, jak číst ostatní a přizpůsobit vaši komunikaci.


Ze zprávy odhalíme potenciální oblasti pro vaše zlepšení. Vybereme 2 nejvýznamnější oblasti, které vyniknou, a dohodneme se na tom, co vám nejlépe vyhovuje, koučování nebo doporučení týkající se posílení těchto oblastí nebo budování povědomí, tak aby se zabránilo jejich omezení.


Kouč vám pomůže rozpoznat, pochopit a pomoci využít vaše vlastní silné stránky v osobním i profesním životě.


Službu si můžete objednat na této webové stránce. Po zaplacení služby obdržíte odkaz na dotazník DISC a poté potvrzení sezení v dohodnutém čase a datu.

38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page