top of page

Take Away: Design Thinking in the Digital Age, Talent & Technology Symposium 2019

Aktualizováno: 22. 6. 2023

Musím přiznat, že toto sympózium mě trochu zklamalo, očividně se někteří řečníci (ale i řečnice) pouštěli do témat, které byla více teoretická a hodně je přesahovala. Ale když chytáte ve stojaté vodě ryby, pak je časem chytnete. Přednáška „Design Thinking in the Digital Age“ byla specifická a obohacující tím, že provázala různé pohledy – spojila empatii s designem a se způsobem myšlení.

Design myšlení je spolupracující a inkluzivní cesta pro interdisciplinární týmy k řešení komplexních problémů s lidským zaměřením.

Výhodou je, že designové myšlení je/používá:

 • více disciplinární (např. zastoupeny různé profese)

 • zaměřeno na lidi (návrh pro lidi)

 • artefakty s nízkou věrností (např. post-it)

 • rychlé prototypování

 • postaveno na příběhuTo, co mě zaujalo a zcela evidentně to využiji v koučinku je vytvoření Empatické Mapy.


Empatická mapa


Empatická mapa je společná vizualizace sloužící k vyjádření toho, co víme o konkrétním typu uživatele. Externalizuje znalosti o uživatelích tak, aby:

 1. bylo vytvořeno společné porozumění potřebám uživatelů a

 2. pomohlo při rozhodování.Formát

Tradiční empatické mapy jsou rozděleny do čtyř kvadrantů (říká, myslí, dělá a cítí), s uživatelem nebo osobou uprostřed. Empatické mapy poskytují přehled o tom, kdo je uživatel jako celek a které nejsou chronologické ani sekvenční.Kvadrant Says/Říká obsahuje to, co uživatel vyslovuje nahlas v rozhovoru nebo studii použitelnosti. V ideálním případě obsahuje doslovné a přímé citace z výzkumu.

 • "Obhajují Deltu, protože jsem s ní nikdy neměl špatnou zkušenost."

 • "Chci něco spolehlivého."

 • "Nechápu, jak se odtud dostanu"


Kvadrant Thinks / Myslí zachycuje to, co si uživatel myslí během celé zkušenosti. Co je pro uživatele důležité? V obou kvadrantech Says a Thinks je možné mít stejný obsah. Věnujte zvláštní pozornost tomu, co si uživatelé myslí, ale nemusí být ochotni sdělovat. Snažte se pochopit, proč se zdráhají sdílet - jsou si nejistí, sebejistí, zdvořilí, nebo se bojí říct něco jiného?

 • "To je opravdu nepříjemné."

 • "Jsem hloupý za to, že tomu nerozumím?"


Kvadrant Do/Dělá zahrnuje kroky, které uživatel provede. Co uživatel fyzicky udělá? Jak to dělá uživatel?

 • Obnovuje stránku několikrát.

 • Nakupuje v okolí, aby porovnal ceny.


Kvadrant Feels/Cítí je emocionální stav uživatele, často reprezentovaný jako adjektivum plus krátká věta pro kontext. Zeptejte se sami sebe: co vás trápí? Z čeho je uživatel nadšený? Jaký má uživatel pocit ze zkušenosti?

 • Netrpělivost: stránky se načítají příliš pomalu

 • Zmatení: příliš mnoho protichůdných cen

 • Strach: dělají něco špatně

Proč používat Empatické Mapy?


Empatické mapy by měly být používány v rámci jakéhokoli procesu UX (pozn: User Experience je obvykle chápáno jako sada technik, metod a pravidel, které lze využít při návrhu konkrétního uživatelského prostředí, webových stránek, aplikací nebo firemních systémů atp.), aby se vytvořily společné základy mezi členy týmu a porozuměly a upřednostnily potřeby uživatelů. V designu zaměřeném na uživatele jsou mapy empatie nejlépe používány od samého počátku procesu návrhu.


Jak proces tvorby empatické mapy, tak hotový artefakt mají pro organizaci důležité benefity:


 • Zachytit, kdo je uživatel nebo osoba. Proces empatického mapování pomáhá destilovat a kategorizovat vaše znalosti uživatele na jedno místo. Lze je použít pro:

 1. Kategorizaci a smysl kvalitativního výzkumu (výzkumné poznámky, odpovědi z průzkumů, přepisy uživatelských rozhovorů)

 2. Objevení mezer ve vašich současných znalostech a určení typy výzkumu, které jsou potřebné k jeho řešení. Řídká empatická mapa ukazuje, že je třeba udělat více výzkumu.

 3. Vytvoření osoby tím, že zarovnáte a seskupíte empatické mapy zahrnující jednotlivé uživatele

 • Komunikujte s uživatele nebo osobou s ostatními: Empatická mapa je rychlou, stravitelnou cestou, jak ilustrovat postoje a chování uživatelů. Jakmile je vytvořena, měl by být zdrojem pravdy v celém projektu a chránit jej před předsudky nebo neopodstatněnými předpoklady.

Empatické mapy se musí udržovat „živé“ tím, že se pravidelně revidují a upravují. Dají se také upravovat, například o rozšíření na cíle.


Napadá vás jak tuto techniku využít v klasickém koučinku?


Zdroj:

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page