top of page

6. Inspirace – 3 knihy o koučinku a pro kouče

Aktualizováno: 22. 10. 2023

Pokud čtete pouze knihy, které čtou všichni ostatní, můžete si myslet jen to, co si myslí všichni ostatní -- Haruki Murakami, Norwegian Wood


1.Kniha: “Games People Play: The Psychology of Human Relationships” od Erica Berne


1.1 Úvodní poznámky


Někdy se děsím toho, že se setkám s lékařem, který nepracuje na svém rozvoji a léčí nebo operuje lidi. Proto mě šokovalo, kolik profesionálních koučů (odhaduji že více než 70 % koučů v mém profesionálním prostředí) o této knize a myšlenkách vůbec neví, a přesto poskytují párové, týmové nebo systémové koučování (upřímně neznám jejich výsledky). Problém současnosti, řeklo by se.


1.2 O knize (výňatek z apple books)


Myslíme si, že máme vztahy s jinými lidmi – ale ve skutečnosti všichni hrajeme hry.

Před čtyřiceti lety přinesla kniha Games People Play revoluci v našem chápání toho, co se skutečně děje během našich nejzákladnějších sociálních interakcí. Neustále hrajeme hry: sexuální hry, manželské hry, mocenské hry s našimi šéfy a soutěžní hry s našimi přáteli. Detailní status her, jako je „Martini“ (znám lepší způsob), boj se smrtícími páry jako „Kdyby to nebylo pro tebe“ a „Vřava“, oblíbené flirtování jako „Hra na punčochy“ a „Nechme sebe a jeho bojovat,“ Dr. Berne odhaluje tajné triky a nevědomé manévry, které vládnou našim intimním životům. Kniha Games People Play je široce uznávána jako nejoriginálnější a nejvlivnější populární psychologická kniha současnosti. Je stejně silná a okouzlující jako vždy.1.3 Zajímavé poznatky


Kniha má tři části. První část popisuje roli transakční analýzy, popis a genezi her a jejich klasifikaci.


V určitých typech psychoterapeutických skupin lidé čas od času vykazují znatelné změny v držení těla, pohledu, hlasu, slovní zásobě a dalších aspektech chování. Tyto změny chování jsou často doprovázeny posuny v pocitech. U daného jedince určité vzorce odpovídají jednomu duševnímu stavu, zatímco jiný soubor souvisí s jiným psychickým postojem, často v rozporu s prvním. Tyto změny a rozdíly dávají vzniknout myšlence „stavů ega“, stavu ega Rodičovského, Dospělého nebo Dětského.

V každém daném okamžiku bude každý jedinec v sociální agregaci vykazovat Rodičovský, Dospělý nebo Dětský stav ega a že jednotlivci se mohou posouvat s různou mírou připravenosti z jednoho stavu ega do druhého.


Důsledky jsou následující:

  1. Že každý jedinec měl rodiče (nebo náhradní rodiče) a že v sobě nese soubor stavů ega, které reprodukují stavy ega těchto rodičů (jak je on vnímal), a že tyto rodičovské egostavy lze za určitých okolností aktivovat. Hovorově: "Každý v sobě nosí své rodiče."

  2. Že každý jedinec (včetně dětí, mentálně retardovaných a schizofreniků) je schopen objektivního zpracování dat, pokud lze aktivovat příslušný stav ega. Hovorově: "Každý má dospělého."

  3. Že každý jedinec byl kdysi mladší, než je nyní, a že v sobě nosí fixované relikvie z dřívějších let, které se za určitých okolností aktivují. Hovorově: "Každý v sobě nosí malého chlapce nebo holčičku."


Setkají-li se dva nebo více lidí v sociální agregaci, dříve nebo později jeden z nich promluví nebo dá nějaký jiný náznak uznání přítomnosti ostatních. Tomu se říká transakční stimul.


Prvním pravidlem komunikace je, že komunikace bude probíhat hladce, pokud se transakce budou doplňovat, a jeho důsledkem je, že pokud se transakce budou doplňovat, komunikace může v zásadě probíhat neomezeně dlouho.Opačné pravidlo je, že komunikace je přerušena, když dojde ke zkřížené transakci. Nejběžnější zkřížená transakce a ta, která způsobuje a vždy způsobila většinu společenských potíží ve světě, ať už v manželství, lásce, přátelství atd.Složitější jsou postranní transakce – ty, které zahrnují aktivitu více než dvou stavů ega současně – a tato kategorie je základem pro hry. Obzvláště zběhlí v úhlových transakcích jsou Obchodníci, jež zahrnují tři stavy ega. Hrubý, ale dramatický příklad obchodní hry ilustruje následující výměna názorů: Prodejce: "Tahle je lepší, ale nemůžete si ji dovolit." Hospodyně: "To je ten, který si vezmu."


Duplexní postranní transakce zahrnuje čtyři stavy ega a je běžně k vidění ve flirtovacích hrách. Kovboj: "Pojďte se podívat do stodoly." Návštěvnice: "Už jako malá holka miluji stodoly." Na sociální úrovni je to rozhovor dospělých o stodolách a na psychologické úrovni je to dětský rozhovor o sexuálních hrách. Na první pohled se zdá, že iniciativu má dospělý, ale jako ve většině her rozhoduje o výsledku dítě a účastníky může čekat překvapení.


V druhém díle jsou již popsané hry, které můžete vidět v běžném životě a kterých jste někde součástí.

  • Životní hry (Alkoholik, Dlužník, Nakopni mě, Teď tě mám, zkurvysynu, Podívej, co jsi mě přiměl udělat)

  • Manželská hra (Roh, Soudní síň, Frigidní žena, Utrápená, Kdyby to nebylo pro tebe, Podívej, jak moc jsem se snažil, Zlatíčko)

  • Společenské hry (Není to hrozné, Skvrna, Nešťastný fušer, Proč to neděláš – Ano, ale)

  • Sexuální hry (Nechte sebe a jeho bojovat, Perverze, Rapo, Hra na punčochy, Vřava)

  • Hry podsvětí (Policajti a lupiči, Jak se odsud dostaneš, Vytáhni rychle jednoho na Joeyho)

  • Hry v poradně (Skleník, Jen se vám snažím pomoci, Nouze, Rolník, Psychiatrie, Hlupák, Dřevěná noha)

  • Dobré hry (Autobusákův svátek, Kavalír, Rád pomůže, Domácí mudrc, Budou rádi, že mě znali)

Třetí část popisuje hráče, paradigmata a to, co následuje.


1.4 V čem je kniha dobrá?


Kniha je stále aktuální, a i v dnešní době virtuálních vztahů v ní najdete podněty pro jejich praktické využití jak v individuálním, skupinovém, tak i systémovém koučování. Domnívám se, že v terapeutické praxi je to nutné znát. Na začátku jsem zmínil typy transakcí, které probíhají například mezi koučem a klientem. Mnoho škol charakterizuje stav, kdy je transakce dospělý versus dospělý, jako princip OK.


1.5 Jaké jsou nedostatky knihy?


Osobně jsem vizuální typ a ocenil bych více diagramů transakcí a méně textu. Seznámení s některými typy her je komplikované tím, že do nich vstupují další lidé. Dále některé zkratky, bez přečtení kapitoly, zhoršují orientaci. Popisy a teze některých her jsou obecné. A také pociťuji nedostatek řešení těchto situací, i když to rozhodně nebylo cílem této knihy a v tomto kontextu to může být nereálné. Od napsání této knihy uplynulo hodně času, jak se projevovaly nové situace a jaké jsou nové hry?


2.Kniha: “The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams” od Deepak Chopra


2.1 Úvodní poznámky


Tato kniha ke mně přišla zajímavým způsobem. Deepak Chopra je jedním z mých intelektuálních vzorů a jeho práce je obrovská. V jednom pořadu na youtube jsem sledoval rozhovor moderátora s Deepakem Choprou, kde moderátor na tuto knihu upozornil. Knihu jsem přečetl a od prvních řádků jsem nevěřil svým očím. Jednoduše a výstižně napsané informace, které byly zasazeny do kontextu a skvělá příležitost pro seberozvoj. Knihu jsem přečetl velmi rychle, bylo to jako bych si procházel myšlenky a potřeboval je jen srovnat. V podstatě se kniha dotýká velmi spirituálních oblastí, se kterými se potýká každý. Osobně jsem tyto znalosti a praxi v podobě reflexních technik a metafor vícekrát využil v koučování a vřele ji doporučuji i vám.


2.2 O knize (výňatek z apple books)
V Sedmi duchovních zákonech úspěchu Deepak Chopra přináší podstatu svého učení do sedmi jednoduchých, ale účinných principů, které lze snadno použít k dosažení úspěchu ve všech oblastech vašeho života. Tato kniha, založená na přírodních zákonech, které řídí veškeré stvoření, boří mýtus, že úspěch je výsledkem tvrdé práce, náročných plánů nebo hnacích ambicí. Místo toho Chopra nabízí život měnící pohled na dosažení úspěchu: Jakmile pochopíme naši pravou podstatu a naučíme se žít v souladu s přírodními zákony, pocit pohody, dobré zdraví, naplňující vztahy, energii a nadšení pro život, a materiální hojnost vyskočí snadno a bez námahy. Tato kniha, plná nadčasové moudrosti a praktických kroků, které můžete ihned použít, je kniha, kterou si budete pamatovat po celý život, protože na jejích stránkách jsou tajemství, jak uskutečnit všechny své sny.


2.3 Zajímavé poznatky


1. Zákon čistého potenciálu

V našem esenciálním stavu jsme čisté vědomí. Čisté vědomí je čistý potenciál; je to pole všech možností a nekonečné kreativity. Čisté vědomí je naší duchovní podstatou.


2. Zákon dávání

Tento zákon by se také dal nazvat zákonem dávání a přijímání, protože vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny. Nic není statické. Vaše tělo je v dynamické a neustálé výměně s tělem vesmíru; Tok života není nic jiného než harmonická interakce všech prvků a sil, které strukturují pole existence.


3. Zákon karmy neboli příčiny a následku

Každá akce vytváří sílu energie, která se k nám vrací stejným způsobem. Vše, co se v tuto chvíli děje, je výsledkem rozhodnutí, které jste učinili v minulosti.

Vždy si můžete vybrat:

Mohl bych tě urazit a mohl bych tě insultovat a ty ses mohl rozhodnout, že se neurazíš." "Můžu ti složit kompliment a ty se můžeš rozhodnout, že ti to nebude lichotit.


4. Zákon nejmenšího úsilí

Pokud budete pozorovat přírodu při práci, uvidíte, že na práci vynakládá nejméně úsilí. Tráva se nesnaží růst, jen roste. Ryby se nesnaží plavat, jen plavou. Je lidskou přirozeností, aby se naše sny manifestovaly do fyzické podoby, snadno a bez námahy. Nejméně úsilí je vynaloženo, když jsou vaše činy motivovány láskou, protože příroda je držena pohromadě energií lásky. Když jsou vaše činy motivovány láskou, nedochází k plýtvání energií. Když jsou vaše činy motivovány láskou, vaše energie se násobí a hromadí – a přebytečná energie, kterou shromažďujete a užíváte si, může být směrována k vytvoření čehokoli, co chcete, včetně neomezeného bohatství.


5. Zákon záměru a touhy

Jediný rozdíl mezi vámi a stromem je informační a energetický obsah vašich těl.

Pozornost a záměr: Pozornost dodává energii a záměr transformuje. Cokoli, čemu věnujete pozornost, ve vašem životě posílí. Cokoli, od čeho odvedete pozornost, uschne, rozpadne se a zmizí. Záměr na druhé straně spouští transformaci energie a informací. Záměr organizuje své vlastní naplnění.


6. Zákon odpoutání

Abyste ve fyzickém vesmíru získali cokoli, musíte se vzdát své připoutanosti. Vzdáváte se své připoutanosti k výsledku. Cokoli chcete, můžete získat odpoutaností, protože odpoutanost je založena na nezpochybnitelné víře v sílu vašeho pravého Já. Připoutanost je na druhé straně založena na strachu a nejistotě – a potřeba bezpečí je založena na neznalosti pravého Já. Lidé neustále hledají bezpečí a zjistí, že hledání bezpečí je ve skutečnosti velmi pomíjivá věc. I připoutanost k penězům je známkou nejistoty


7. Zákon Dharmy

Dharma je sanskrtské slovo, které znamená „účel života“. Zákon dharmy říká, že jsme přijali projev ve fyzické formě, abychom splnili účel, máte jedinečný talent a jedinečný způsob jeho vyjádření. Existuje něco, co můžete dělat lépe než kdokoli jiný na celém světě – a pro každý jedinečný talent a jedinečné vyjádření tohoto talentu existují také jedinečné potřeby. Vyjádření svého talentu k naplnění potřeb vytváří neomezené bohatství a hojnost.


2.4 V čem je kniha dobrá?


Kniha je stručná a svým obsahem velmi hluboká. Fascinuje mě snadná aplikovatelnost, kterou si může každý hned vyzkoušet. Každá kapitola s popsaným principem obsahuje i návod, jak v sobě techniky rozvíjet.


2.5 Jaké jsou nedostatky knihy?


Nenašel jsem žádné, které bych zmínil.


3.Kniha: “Who Am I?: 16 Basic Desires That Motivate Our Actions Define Our Personalities” od Steven Reiss


3.1 Úvodní poznámky


Kniha, o které drtivá většina koučů nikdy neslyšela, ale řekl bych, že je pro práci kouče a nejen kouče velmi důležitá. Vždy mě zajímala motivace lidí, protože motivace je zdrojem energie ke změně.
Dokud jsem neobjevil tuto knihu, hledal jsem něco, čím bych začal, a vždy to nebylo úplné. Tato kniha doplnila moji chybějící mozaiku a umožnila mi objevit důvody chování lidí a propojit je s koučováním a hypnózou. Sami rychle zjistíte, jaké motivy, vnitřní touhy podmiňují vaše chování a jak ovlivňuje vztahy.3.2 O knize (výňatek z apple books)


Co chceme? Co nás přiměje? Od přijetí přes pomstu až po zvědavost tato kniha vysvětluje 16 základních a univerzálních tužeb, které utvářejí naše chování – a ukazuje, jak způsob, jakým je upřednostňujeme, určuje naši osobnost. Tato kniha, založená na aktuálním psychologickém výzkumu, může pomoci rodičům pochopit potřeby a chování jejich dětí nebo párům si navzájem lépe porozumět. Lepší zaměstnavatelé motivují své zaměstnance, aby byli ve své práci efektivnější a v životě dosáhli větší spokojenosti a štěstí.


3.3 Zajímavé poznatky


Prvních pár kapitol popisuje základní touhy (Moc, Řád,..). V dalším je předvedeno a ukázáno, jak pracovat mezi sebou nebo například ve dvojicích. Velmi zajímavá je kapitola, kde je popsána relevance vybraných osobností – vysoká míra touhy, průměrná a nízká. Zajímavá vazba na motivační témata ve vztahu k našemu životu nebo vazba na Maslowovu hierarchii potřeb.


Autor dokonale popisuje, jak důležité je vnímat tyto potřeby ve dvojici, z mého pohledu výborná informace pro párového kouče, kde je jasné, jaká může být třecí plocha v komunikaci.


V další části autor ukazuje, jak tyto touhy ovlivňují naše i okolní štěstí v podobě Value-Based Happiness. (Štěstí založené na hodnotě)


Velmi zajímavé jsou sekce, jak touhy ovlivňují vztah v práci. Váš profil přání ovlivňuje nejen to, jak reagujete na lidi v práci, ale také to, jak reagujete na práci samotnou. Velmi inspirativní částí knihy je, jak si můžeme splnit 16 základních tužeb prostřednictvím rodinného života.


Líbí se mi toto: ačkoli si mnoho lidí myslí, že sport je primárně motivován potřebou fyzické aktivity, sport ve skutečnosti dokáže uspokojit téměř všechna základní přání. Různé psychologické aspekty sportu – dokonalost, týmová práce, vytrvalost, vítězství, charakter a vedení – uspokojují různé základní touhy.


3.4 V čem je kniha dobrá?


Kniha je založena na výzkumu motivace lidí. Je přehledně strukturovaná a myslím, že poskytuje velmi důležité informace, které skutečný kouč k práci potřebuje. Přílohou je pěkně zpracovaný postup v podobě otázek, které lze aplikovat do dotazníku a další práce


3.5 Jaké jsou nedostatky knihy?


Tato kniha je založena na původním vědeckém výzkumu základních lidských tužeb, díky nimž má náš život smysl. Mnoho lidí si neuvědomuje, že nejznámější analýzy lidské touhy v historii nebyly založeny na vědeckých studiích. Po více jak 2 500 let vytvářeli největší filozofové a vědci mnoho odpovědí na otázku: Co lidi motivuje, co je jejich touhou? Ačkoli byly tyto teorie brilantní a fascinující, jen málo z nich bylo založeno na nějakém vědeckém výzkumu a žádná nebyla založena na vědecky ověřených výzkumech popsaného v této knize. Na knize je možná nejdůležitější to, že je založena na tom, že se skutečně zeptali velkého počtu lidí, co je pro ně nejdůležitější. Tato kniha je založena na výzkumech více než 6 000 lidí z mnoha životních situací a autoři zjistili, že existuje 16 základních tužeb a hodnot, které řídí téměř vše, co děláme. Ocenil bych také více poznatků od veřejných a akademických autorit a větší výzkumný vzorek a populaci. Jak například COVID ovlivnil naše touhy? Je to opravdu vše?

33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page